• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Handelskonflikten igjen i fokus

(Fonder Direkt) I begynnelsen av mai annonserte Donald Trump via Twitter at forhandlingene om å nå en handelsavtale med Kina hadde blitt brutt, og at det ble den utløsende faktoren for at den til dels sterke børsoppgangen siden årsskiftet stoppet opp.

Det skriver aksjefondet ODDO BHF Avenir Europes forvaltere Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard i en månedlig rapport for mai. Fondet fokuserer på små og mellomstore bedrifter i Europa med kontorer i en EU-stat eller OECD.

ODDO BHF Avenir Europe noterte en nedgang på 4,0 prosent i mai i basisvalutaen euro, noe som var litt bedre enn referanseindeksen (MSCI Europe SMID NR EUR), som falt med 5,7 prosent. Sykliske selskaper falt mest. Siden årsskiftet er fondets avkastning vært 13,7 prosent pr 31. mai, mens referanseindeksen er opp 12,1 prosent. I norske kroner falt fondet 3,4 prosent i mai og er opp 12,1 prosent hittil i år.

Porteføljens ESG-rating er 3,41 på en fempunkts skala, ifølge ODDO BHFs interne ESG-rangering. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Porteføljens ESG-rating er 3,41 på en fempunkts skala, ifølge ODDO BHFs interne ESG-rangering. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondsforvalterne påpeker at normaliseringsprosessen for pengepolitikken som sentralbankene begynte i 2018, er blitt erstattet av en mykere fremtoning. Den amerikanske 10-årige statsrenten noterer nå sitt laveste nivå siden 2016, og EUs er på laveste nivå noensinne (-0,20 prosent i Tyskland). Disse lave rentene ventes å presse opp aksjemarkedets relative verdsettelse, mener forvalterne.

Samtidig har Kina og USAs handelsstrid økt, bemerker de. Kina har for eksempel truet med eksportembargo for sjeldne jordarter, og Donald Trump har truet Mexico med å innføre tariffer på import av meksikanske varer hvis ikke Mexico gjennomfører tiltak for å dempe innvandringen til USA. Sistnevnte tariffer ble imidlertid ikke innført, da USA og Mexico klarte å nå en avtale om grensespørsmål.

Fondets største geografiske eksponering er mot Frankrike med 34 prosent, etterfulgt av Storbritannia (13,8), Tyskland (9,3), Sverige (7,3) og Irland (7). Sammenlignet med indeksen har porteføljen en overvekt til helse-, industri- og teknologisektoren.

Ved utgangen av mai hadde fondet 43 beholdninger, med størst vekt i Alstom, som opererer i jernbanesektoren, helseselskapet Icon, de to flyindustriselskapene Mtu Aero Motors og Safran, samt høreapparat- og hodetelefon-produsenten GN Store Nord.

Fondets 10 største beholdninger pr 31. mai. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets 10 største beholdninger pr 31. mai. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER