• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Intensiv mai i primærmarkedet, bl.a deltatt i dometic-emisjon

(Fonder Direkt) Økte handelsspenninger mellom og USA og dets handelspartnere, særlig Kina og Mexico, betydde at rallyet som preget finansmarkedene tidligere på året fikk en brå slutt i mai.

Dette konstaterer forvalterne Alain Krief og Olivier Becker i en månedsrapport for fondet ODDO BHF Haut Rendement 2025, som investerer i høyrenteobligasjoner og som har en forutbestemt sluttdato for fondets avviklingsdato (target date).

Verdien av fondet falt med 2,00 prosent i mai i basisvalutaen euro, og er dermed opp 4,93 prosent siden begynnelsen av året. I norske kroner er tilsvarende tall -1,35 prosent i mai og +3,40 prosent hittil i år.

Forvalterne legger merke til at handelskriget har begynt å gi virkelig bekymring for global vekst, og at de høyere amerikanske tariffene nå fremstår tydelig i statistikken, som eksemplifiseres av at Kinas produksjons-PMI falt til sammentrekningsnivået på 49,4 i mai (50,1 i april).

For fondets investeringsdomene økte spreads for Itraxx Main med 14 basispunkter til 72 basispunkter i løpet av måneden, mens de økte med 62 basispunkter til 310 basispunkter for Xover, ifølge rapporten.

  Ratingfordeling bland emittererne i fondets portfølje. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Ratingfordeling bland emittererne i fondets portfølje. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

“Vi reduserte idiosynkratisk risiko denne måneden ved å selge våre posisjoner i Thomas Cook og Officine Maccaferri. Mai var også en intensiv måned for oss i primærmarkedet. Spesielt deltok vi i nyemisjoner fra Dometic, United Group og Cirsa”, skriver Alain Krief og Olivier Becker.

På sektornivå ble de største nedgangene notert i helsesektoren, som falt 4,0 prosent, tjenester (-3,9) og transport (-3,2). Den største motstandskraften var i telekom (-0,2 prosent), energi (-0,2) og kapitalvarer (-0,4), fremgår det.

I et usikkert markedsmiljø der handelskrigen har svekket stemningen, har forvalterne tatt en enda mer forsiktig holdning med høy grad av selektivitet, rapporterer de. Forvalterne er imidlertid fortsatt optimistiske, ettersom makroøkonomiske faktorer fortsatt ser hyggelige ut og nivået på betalingsinstillinger er lavt, legger de til.

De ti største emittentene i ODDO BHF Haut Rendement 2025 ved utgangen av mai. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

De ti største emittentene i ODDO BHF Haut Rendement 2025 ved utgangen av mai. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER