Fond: Norske forvaltere kan bli tvunget til å registere kundesamtaler

(Fonder Direkt) Torsdag la Finansdepartementet frem et lovforslag som omhandler krav til lydopptak når fondsforvaltere utfører investeringstjenester.

Det fremgår av en pressemelding fra den norske regjeringen.

Det foreslåtte kravet er at ledere av både tradisjonelle og alternative investeringsfond må bruke lydopptak og lagre den elektroniske kommunikasjonen som skjer når de foretar investeringstjenester.

Formålet oppgis å være en mer effektiv kontroll som skal sikre at fondsforvaltere overholder gjeldende regler, likt som når verdipapirforetak utfører sine tjenester, skriver den norske regjeringen.

Proposisjonen er utarbeidet av Finanstilsynet og fristen for behandling er satt til 1. oktober 2019.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER