Aksjer: Sentralbanker og teknologi skader verdiinvesteringer -AB

(Fonder Direkt) Den klassiske faktorstrategien verdiinvesteringer, som grovt forenklet går ut på å velge aksjer med lavt P/B-tall, har blitt stadig mer irrelevant på grunn av sentralbanker og teknologi.

Det skriver kapitalforvalteren Alliance Bernsteins sjef for europeiske kvantitative strategier, Inigo Fraser-Jenkins, ifølge CNBC.

“Høyere renter kan komme til å kreves for at verdiinvesteringer skal overprestere, noe som strukturelt sett kan være vanskelig å oppnå i overskuelig fremtid”, skal strategisjefen ha sagt.

Samtidig sier han at teknologi har rystet næringer på en måten som muligens betyr at vollgraver som historisk eksisterte i enkelte sektorer, blir permanent ødelagt.

Mange investorer har i en rekke år ventet forgjeves for at aksjemarkedets verdisegmenter komme tilbake til det bredere markedet avkastningsmessig, noe som enda ikke har materialisert seg.

Inigo Fraser-Jenkins påpeker at sentralbankenes kvantitative lettelser kan ha stoppet den såkalte “mean reversion”-prosessen, som vanligvis skjer over konjunktursyklusen, og dermed delvis står for den relative underprestasjonen av verdiinvesteringer.

Når det gjelder den teknologiske komponenten i argumentasjonen, nevner strategisjefen blant annet fremgangen til Amazon, og spør hvorfor man i det hele tatt bør tro på en vesentlig reversering i fremtiden, dersom selskapet fortsetter å “ødelegge” andre deler av forbrukerøkonomien.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER