• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology growth: -6,3% i mai, Kinaeksponert tynget, mens det sirkulære temaet leverte

(Fonder Direkt) Aksjemarkedene falt i mai, da investorene tok en klarere tilnærming til den langvare handelskrigen mellom USA og Kina, samt en økende bekymringen om konfliktens virkninger på verdensøkonomien.

Det skriver fondsforvalteren Charlie Thomas i en månedlig kommentar til aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth, som investerer i selskaper hvis aktiviteter forventes å ha nytte av det langsiktige bærekraftige temaet i samfunn og næringsliv på ulike måter.

Fondet falt 6,3 prosent i verdi mai, mens referanseindeksen (FTSE ET100 TR GBP) trakk tilbake med 8,8 prosent (begge i euro). I norske kroner viste fondet en nedgang på 5,6 prosent i mai, og pr 31 mai utgjorde avkastning for året +13,8 prosent.

“Som et tegn på urolige investorer angående Tysklands økonomiske utsikter, falt landets tiårige statsobligasjonsrente til 0,2 prosent, samtidig som et skarpt prisfall i råvarer adresseres bekymringer om utsikter for global økonomi”, skriver Charlie Thomas.

Innenfor fondets investeringssfære hadde selskaper knyttet til elektriske kjøretøy, motoreffektivitet og halvledere en tøff måned, mens samfunnsnyttige virksomheter og selskaper knyttet til avfallshåndtering og sirkulær økonomi, derimot, opplevde bedre resultater, sier forvalteren.

Charlie Thomas forklarer at fondet relativt sett har hatt en lav eksponering mot temaet mobilitetsløsninger, og særlig til tidlig stadium og nyskapende underleverandører for elektriske kjøretøy. Forvalteren informerer om at fondet, i tråd med den akselererende nedgangen i denne sektoren i mai, har blitt mer åpen for investeringer i attraktivt verdsatt selskaper med attraktive langsiktige prospekter for vekst og lønnsomhet.

Aksjer som utviklet seg positivt blant fondets beholdninger i mai inkluderer en rekke aksjer innenfor det sirkulære investeringstemaet, med merkbare avkastningsbidrag fra Waste Connections, Republic Services, Casella Waste Systems, Veolia Environnement og Tomra, ifølge kommentaren.

Beholdninger med eksponering mot USA og Kinas handelsspenninger ga fondets svakeste bidrag, for eksempel de to kinaeksponerte selskapene A.O. Smith og IPG Photonics var under press. Samtidig falt danske Vestas etter bekymringer om tilgangen til sjeldne jordmetaller, da dette er en viktig komponent i vindturbinteknologi, etter at Kina truet med å begrense eksporten, i hevn mot Donald Trumps voldsomme taktikk, inkludert trusler om å innføre tariffer på alle kinesiske importere varer med 25 prosent, sier Charlie Thomas.

På transaksjonsfronten la fondet i løpet av måneder til sin beholdning i materialforetaket Renewi, som er aktiv i avfallssektoren. Selskapet har etter en svært utfordrende periode gjort konstruktiv fremgang i sine forretningsenheter i Nederland, ifølge forvalteren.

Charlie Thomas gir i kommentaren et eksempel på en interessant mulighet innenfor det sirkulære investeringstemaet. Han påpeker at utfordringene med uholdbar emballasje blir stadig presserende, da et økende antall asiatiske land er i ferd med å implementere tidslinjer for når avfallsprodukter fra G7-landene skal utestenges. Forvalteren ser dermed fortsatt muligheter i flere faser av den sirkulære økonomien, med forventning om handlingsplaner i Europa og deler av USA, som den nylig publiserte britiske ressurser og avfallsstrategi. En del av strategien er for eksempel å jobbe for å sikre at all plastemballasje på markedet skal være enten resirkulerbar, gjenbrukbar eller kompostbar innen 2025.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER