• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: +1,6 % i mai, Tesla, Gazprom og Serco ledet vei

(Fonder Direkt) Mai var en overbevisende måned for verdipapirer, ifølge en lederkommentar fra James Clunie, ansvarlig for aksjehedgefondet Jupiter Global Absolute Return.

“Forhåpninger om en rask løsning på handelskrigen ble forverret da Donald Trump truet med tarifføkninger etter Kina ikke klarte å akseptere amerikanske krav. Stemningen ble ytterligere testet av dårlige inflasjonsdata i euroområdet og svake økonomiske data i Tyskland. Donald Trump truet også Mexico med tariffer sent i måneden, som ga et ytterligere negativt markedshumør”, skriver forvalteren.

Fondet steg med 1,6 prosent i mai i basisvalutaen euro, og ble hjulpet av negativ nettoeksponering mot aksjemarkedet og negativ beta, men hovedsakelig fra aksjeutvelgelse, ifølge forvalteren. En shortposisjon i Tesla og longposisjoner i Gazprom og Serco stikker ut som positivt. Siden årsskiftet har fondet falt med 4,0 prosent. I norske kroner steg fondet med 2,2 prosent i mai, men har siden årsskiftet falt med 5,4 procent.

“Storytelling har lenge vært drivkraften bak Tesla-aksjekursen, og konsernsjef Elon Musks ferdigheter på sosiale medier har vist seg å være formidabel. Markedsnarrativet rundt Tesla har dog blitt betydelig mer forsiktig siden selskapet rapporterte skuffende resultater for første kvartal, sier James Clunie.

Forvalteren noterer at markedet nå har begynt å fokusere på de mulige effektene av handelskrigen på Teslas leveranser og risikoen for kredittstress, da selskapet nylig har hentet mer penger for å kompenserer for mangler i balansen, resultatrapporter og kontantstrømmen.

Når det gjelder Gazprom sier James Clunie at aksjen, med et P/E-tall på ca 3, har vært en av de billigste i sin størrelsesklasse i mange år. Han mener at en stor grunn til den lave verdien har vært en ide om at den russiske staten kontrollerer selskapet mot å bruke kontantstrømmene for økonomisk uholdbare prosjekter.

“Så nyhetene i løpet av måneden at den større andel av kontantstrømmen vil bli returnert til aksjonærene i form av utbytte markerer noe av forandringen. Økte utbyttebetalinger betyr at mindre penger blir bortkastet og markerer en forandring og gjør selskapet mer verdifullt”, mener forvalteren.

James Clunie skriver at fondsteamet ser beholdningen i Serco som noe så uvanlig som en blanding av verdi, vekst, utvinning og til en viss grad momentum. Selskapet sies å ha blitt ganske upopulær i fjor, da markedet var bekymret for både brexit og hva bivirkningene fra byggeselskapet Carillions konkurs ville være på selskaper som tilbyr tjenester til den britiske regjeringen.

“Uansett har en rekke resultatoppgraderinger fulgt positive resultater, noe som har økt markedets appetitt for aksjen i år. I mai har også aksjen fått hjelp av nyheten om at selskapet skal kjøpe et sjøforsvarsselskap”, skriver forvalteren.

James Clunie påpeker at avkastningen for disse tre aksjene tjener som en verdifull påminnelse om at fondsteamet er fundamentale bottom-up-stock-pickers. Forvalterne har stor vekt på porteføljens risiko når det gjelder aksjestil, land og beta, men disse er i utgangspunktet en konsekvens av at arbeidet utføres på aksjenivå, informerer han.

Fremover gjentar James Clunie fondets tidligere forsiktige tilnærming til markedet. Han argumenterer for at den siste tids oppgang delvis er drevet av potensielt misforstått optimisme om at Federal Reserve satser på en mykere pengepolitikk, samt en potensielt uberettiget oppfatning at dagens sprekker i verdensøkonomien vil bli kappet sammen med en løsning på handelskrigen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER