• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: -0,9% i mai, Adidas og Deutsche Boerse mot strømmen

(Fonder Direkt) Etter fire sterke børsmåneder ble markedet risikoavers i mai. Det startet med Donald Trumps trussel om å pålegge 25 prosent tariffer på nesten all kinesisk import til USA, fortsatte med en eskalert teknologikrig og sanksjoner mot kinesiske Huawei, og ble fullført med Donald Trumps trussel om å pålegge økende tariffer på all import fra Mexico.

Sånn oppsummerer aksjeforvalteren Alexander Darwall den dystre aksjemåneden mai, da den europeiske indeksen Euro Stoxx 600 hadde sitt største tap på over tre år, og renten på den tyske tiårige statsobligasjonen falt til sitt laveste nivå siden landets gjenforening i 1990, ifølge forvalteren.

Alexander Darwalls fond Jupiter European Growth falt med 0,9 prosent i måneden i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen (FTSE World Europe TR EUR) falt 4,8 prosent. I norske kroner falt fondet med 0,2 prosent i løpet av måneden, og har økt med 13,4 prosent siden begynnelsen av året.

Når det gjelder porteføljebeholdninger, hadde Adidas en sterk måned med en tosifret økning, i lys av en sterk rapport for første kvartal, skriver forvalteren, noe som indikerer at en ordentlig økning for bruttomarginen bidrar til at overskuddet ligger klart over konsensusestimatet.

Deutsche Boerse gjorde også fremgang i markedet. Dette i kjølvannet av en kapitalmarkedsdag hvor selskapet annonserte at investeringer i teknologi for delte databaser (distribuert hovedbok) og “store data” burde gi konkurransefortrinn, ifølge forvalteren. Samtidig uttalte Deutsche Boerse at en rekke mindre oppkjøp i områder med strukturell vekst har bidratt til å diversifisere inntekter, legger Alexander Darwall til.

En annen porteføljeandel som steg var Mowi. Alexander Darwall kunngjør at i selskapets rapport for første kvartal nevnte selskapet at de forventer å dra nytte av stabile laksepriser og lavere driftskostnader.

Den siste aksjen som forvalteren tar opp på den positive kontoen i mai er Mellomkapital, som sies å ha “reagert bra” på en sterk årsrapport, og som har sterk etterspørsel etter sitt voksende utvalg av alternative produkter.

Alexander Darwall fremhever to hovedsakelige negative bidragsytere til avkastningen i mai: Umicore og Infineon Technologies.

“Umicores aksje falt etter at materialteknologikonfigurasjonen sluttet opp sine planer om å øke batterikapasiteten med 12-18 måneder, mot bakgrunn av svakere etterspørsel etter elbiler. Kina, det største bilbatteri-markedet, halverte sine 2019 subsidier for rene elektriske bilbatterier i mars”, skriver Alexander Darwall. Han påpeker også at Umicores kunder har bygget opp inventar for dette, og at etterspørselen nylig har vært svak.

Halvlederselskapet Infineon Technologies sies å ha vært under press som et resultat av frykt for at Donald Trumps handelskrig vil føre til et globalt etterspørselssjokk.

“Sykliske aksjer som halvledere måtte ta det verste fallet, og Infineon var ikke noe unntak, til tross for langsiktige strukturelle vekststyrker som elektriske biler og automatiserte kjøreteknikker intakt”, rapporterer forvalteren.

Alexander Darwall sier at ledelsens syn på utsiktene er uendret, og nevner langsommere økonomisk vekst som en langsiktig risiko.

For å kunne håndtere de usikkerhetene som eksisterer i markedet, og å benytte seg av de mulighetene som utvilsomt vil være åpenbare, holder fondet hold til sin veletablerte strategi, skriver administratoren.

“Vi identifiserer selskaper med sterke, differensierte egenskaper, som de kan tjene penger på ved å møte kundens krav, mens de arbeider med regulatorisk og teknologisk endring,” skriver Alexander Darwall.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER