Sharing Alpha: Prosperity Cub Fund fortsatt i ratingtoppen

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere (fund selectors) fra 73 land vurderer fond og kan også bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for mai.

Den første listen viser hvilke midler som har høyest gjennomsnittlig vurdering, hvor mange brukere har lagt inn karakterer, og om fondets gjennomsnittskarakter er flyttet opp, ned eller uendret i forhold til forrige måned. Listen inkluderer kun midler tilgjengelig for salg i Norden.

Fondsnavn               Vurd  Antall Forrige 
Prosperity Cub Fund          4,86  7    Samme  
Russian Prosperity Fund        4,83  8    Samme  
Vanguard US Opportunities Fund    4,82  6    Samme  
Schroder GAIA Two Sigma Diversified  4,76  19   Samme  
Pictet TR - Agora           4,76  7    Opp   
MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd   4,75  14   Ned   
Artemis US Extended Alpha Fund    4,74  8    Samme  
Groupama Avenir Euro         4,72  18   Opp   
Robeco BP US Premium Equities     4,71  7    Samme  
Jupiter European Growth        4,69  13   Ned   

Under er fondene som de fleste allokere har valgt å inkludere i sine respektive fond-i-fond:

Fondsnavn                 Antall  Forrige  
Merian Global Equity Absolute Return    23    Samme   
Morgan Stanley INVF Global Opportunity   22    Samme   
Nordea 1 - Stable Return Fund       18    Samme   
BSF European Opportunities Extension    18    Samme   
Pimco GIS Income Fund           14    Samme   
Hermes Global Emerging Mkts        13    Samme   
Allianz Europe Equity Growth        13    Samme   
JPM Global Macro Opportunities       12    Samme   
Groupama Avenir Euro            12    Opp    
Hermes Asia ex-Japan Equity Fund      11    Ned    

Ved utarbeidelsen tar Sharing Alpha bare hensyn til karakterer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Alle kan teknisk opprette en konto på plattformen og vurdere midler, men for at karakteren skal inkluderes, er verifiseringen ovenfor nødvendig.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER