Blackrock: Begrenset økonomisk påvirkning av mangel på handelsavtale

(Fonder Direkt) Utenlandske investorers salg av kinesiske aksjer i april og mai nådde rekordnivåer, med det største nettosalget siden det såkalte “stock connect”-programmet ble lansert for fem år siden, et program for å gi globale investorer tilgang til kinesiske aksjer via Hongkong.

Det skriver kapitalforvalteren Blackrock i et markedsoppdatering.

En rekke “seniorinvestorer” fra Blackrock besøkte nylig Fastlands-Kina for å vurdere virkningen av handelsspenninger med USA på landets forretningsmessige sentiment, samt globale produksjonskjeder.

“Vi ser begrenset direkte økonomiske konsekvenser av et ikke-avtale scenario i de pågående handelsforhandlingene, hvor amerikanske tariffer er fullt implementert på alle samtlige kinesiske eksportvarer. Kina vil sannsynligvis ha verktøyene for å takle effekten”, skriver Blackrock.

Kapitalforvalteren mener at en større bekymring er hva de eskalerende spenningene gjør med globale forsyningskjeder og med både kinesiske og globale selskaper som er avhengige av dem. Noen globale selskaper med betydelige forsyningskjeder i Kina har ikke tenkt å vente på neste vending i handelsforhandlingene, og tegn på produksjonsmigrasjon er allerede tydelige når dramatiske lønnsøkninger har blitt notert i nabolandet Vietnam, ifølge Blackrock.

Justering av forsyningskjeder er imidlertid en kostbar affære som tar tid, og mange utviklingsmarkeder er ikke egnet for å flytte produksjonen til. Dette skyldes at mange land mangler den pålitelige strømforsyningen som kreves for storskala produksjon, skriver kapitalforvalteren.

Videre mener Blackrock at Kinas bevegelse mot større uavhengighet i alt fra teknologisektoren og energi til matproduksjon vil trolig akselerere i fremtiden.

Den globale handelskonflikten er en kilde til betydelig makrousikkerhet, noe som stiller krav til motstandskraft i investeringsporteføljen, sier Blackrock. Kapitalforvalteren anbefaler blant annet amerikanske statsobligasjoner, som historisk har vært en airbag i perioder med volatilitet, i porteføljen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER