• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Insight: Mai tøff måned for aktivister, Armstrong Flooring taklet markedsusikkerheten med tilbakekjøp

(Fonder Direkt) Mai var en måned som aktivistinvestorer globalt vil gjerne glemme, da fornyet uro påvirket markedeme.

Det er meldingen i en månedlig rapport fra aktivitetsskyggenfondet Skagen Insight, som investerer i utvalgte aktivistisituasjoner globalt og forvaltes av Tomas Johansson. Han meddeler imidlertid at forvalterteamet føler seg trygge på resten av året, og at juni har hatt en oppmuntrende start.

“Vi fortsetter å se betydelige framskritt i bedriftsomforming over hele porteføljen, der det sterkeste eksempelet er fondets største innehav, Thyssen Krupp, skriver Tomas Johansson.

Skagen Insight falt med 6,7 prosent i norske kroner i løpet av måneden, mens referanseindeksen (MSCI World NR USD, i NOK) mistet 4,2 prosent. Siden årets begynnelse har fondet økt med 10,3 prosent, mens indeksen har økt med 11,0 prosent, ifølge rapporten.

Fondets beste respektive dårligste avkastningsbidrag i mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste respektive dårligste avkastningsbidrag i mai. (Kilde: Skagen Fondene)

På beholdningsbasis var Japan-baserte Maxell Holdings den delen som best bidro til avkastningen i mai. I løpet av måneden annonserte selskapet et betydelig ekstrautbytte, som overrasket de fleste markedsaktører, men var i tråd med Skagens estimat, forklarer Tomas Johansson.

Det verste avkastningsbidraget kom fra Armstrong Flooring, som ble negativt påvirket av høyere amerikanske tariffer. Selskapet reagerte ved å kunngjøre et tilbakekjøp tilsvarende 10 prosent av utestående aksjer, ifølge forvaltern, som ser dette som et positivt signal om operativ stabilitet til tross for den rådende markedssikkerheten.

Tomas Johansson kunngjør at han ser stor verdi over hele fondporteføljen, da mange av beholdningene tidligere har vært handlet ned i markedet på grunn av kort sikt heller enn av de forverrede selskapsforholdene. Forvalteren mener at det store flertallet av fondets porteføljeselskaper er missforstått og undervurdert, spesielt gitt de fremskritt de har gjort.

Fondets portefølje inneholdt 30 aksjer i slutten av mai, med en bransjefokus på industri (46,7 prosent av porteføljen). På landsnivå er Japan høyest vekting, med 31,4 prosent av kapitalen. USA følger med (19,6 prosent), Tyskland (13,2), Sverige (7,3) og Italia (7,0).

  Skagen Insights ti største innehav pr 31. mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Insights ti største innehav pr 31. mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER