• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus:"Handelskrigen skapt markedforstyrrelser og uberettigede rabatter"

(Fonder Direkt) Aksjefondet Skagen Focus falt i mai, da handelsspenningen mellom USA og Kina ble intensivert, som sammenfalt med synkende råvarepriser.

Det skriver forvalterne Jonas Edholm og David Harris i en månedsrapport, der de noterer at det japanske aksjemarkedet handler på rekordlave verdsettelsesnivåer sammenlignet med USA. Fondet har drøyt 24 prosent av kapitalen investert i Japan.

I løpet av måneden tapte Skagen Focus seg i verdi med 6,5 prosent, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD, i NOK) falt med 4,4 prosent. Fondet har siden årsskiftet steget 8,1 prosent, og referanseindeksen har økt med 10,3 prosent i samme periode.

“Generelt mener vi at den siste eskaleringen i handelskrigen mellom USA og Kina har skapt ordentlige markedsforstyrrelser, noe som har resultert i uberettigede rabatter i en rekke eiendeler av høy kvalitet,” skriver Jonas Edholm og David Harris.

Forvalterne sier at de har benyttet denne muligheten til å etablere en posisjon i halvlederselskapet ST Microelectronics. De tror at dagens verdsettelse indikerer betydelig oppside til dagens inntjeningskapasitet, samtidig som selskapet sannsynligvis vil kunne levere solid vekst på mellomlang sikt.

Skagen Focus beste og svakeste avkastningsbidrag i mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Focus beste og svakeste avkastningsbidrag i mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Når det gjelder svake aksjeposter i mai, meddeler Jonas Edholm og David Harris at de anser nedgangen til å være overdreven i det sørkoreanske konglomeratet KCC, som ga ut en skuffende rapport.

Avaya Holdings var en annen negativ bidragsyter. Ifølge forvalterne forsvant aksjens premie i løpet av måneden, da bud fra private equity-selskaper lot vente på seg.

Det beste porteføljebidraget kom fra fondets største eierandel, det amerikanske forsikringsselskapet AIG, som sies å ha levert sin første prikkfrie kvartalsrapport på et tiår som slo forventningene på hvert punkt.

I løpet av måneden solgte fondet sin eierandel i kyllingoppdretteren Pilgrim’s Pride, da aksjen nådde forvalternes kursmål etter å ha steget med over 75 prosent. Den relativt nye posisjonen i det kanadiske gullfirmaet Roxgold hadde også en sterk utvikling, meddeler forvalterteamet.

Skagen Focus ti største stillinger per 31. mai 2019. (Kilde: Skagen Fonder)

Skagen Focus ti største stillinger per 31. mai 2019. (Kilde: Skagen Fonder)

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER