• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: Statsobligasjonsrally gavnet utviklingen i mai, fondet +1,9 prosent

(Fonder Direkt) Oppgangen i amerikanske statsobligasjoner, som startet mot slutten av 2018, økte i mai, da en eskalerende handelskrig mellom USA og Kina og frykten for nedbremsing av den globale veksten førte til en flykt til trygge posisjoner.

Det skriver forvalter Ariel Bezalel i en månedlig kommentar til rentefondet Jupiter Dynamic Bond, som økte med 1,9 prosent i mai (i basisvaluta euro, +2,6 prosent i norske kroner). Sammenligningsindeksen Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged falt med 0,1 prosent. Siden årsskiftet har Jupiter Dynamic Bond steget med 5,2 prosent i euro og 3,7 prosent i norske kroner.

“Fondet ga den beste avkastningen i referansegruppen i løpet av måneden. Porteføljens amerikanske og australske statsobligasjoner var de viktigste bidragsyterne, med et sterkt rally i begge markedene. Vekstmarkedsobligasjoner bidro også til avkastningen, særlig indiske og russiske selskapsobligasjoner og statspapirer, skriver Ariel Bezalel.

Når det gjelder Australia, påpeker forvalteren at idiosynkratiske risikoer fortsetter å bygge seg opp, og at landets sentralbank senket prognosene for vekst og inflasjon, mye takket være den pågående nedgangen i boligmarkedet.

Den eneste aktivaklassen i fondets portefølje som noterte seg nedgang i løpet av måneden var high yield, konstanterer Bezalel. Kredittmarkedene utviklet seg negativt da det var et risk-off-sentiment som rådde, og spreads utvidet seg med i gjennomsnitt 50 basispoeng i forhold til indeksen for high yield og investment grade-index, sier Ariel Bezalel.

“Vi fortsatte å trimme kredittrisiko i løpet av måneden. Til tross for den nye utvidelsen av spreadene, tror vi at disse fortsetter å være for dyre, gitt risikoen for verdensøkonomien. Men vi er fortsatt “på alerten” for taktiske kredittmuligheter. For eksempel økte vi eksponeringen mot proteinproduserende selskaper i mai, på grunn av den pågående svineinfluensaen i Kina og stigende kjøttpriser, skriver forvalteren.

Ariel Bezalel kunngjør at forvalterteamet forventer at de mange identifiserte motvindene for global vekst vil forbli, og at de tror at vindkastene med høy volatilitet som ble sett i fjor markerte et avgjørende skift i regimet mot et tøffere miljø for risikoposisjoner.

Forvalterne er positive til statsobligasjoner og mener at renten på disse vil bli lavere i det lange løp, selv om det ikke vil skje uten volatilitet, forklarer forvalteren.

“Mens vi ser fremtidige risikoer, er jeg overbevist om at teamet mitt har erfaring og verktøy som trengs for å kontrollere fondet gjennom neste fase av kredittsyklusen. Vi har til hensikt å bruke kredittrisikoen for å redusere risikoen og bruke markedskorreksjoner for å finne attraktive etableringsnivåer i fremvoksende markeder, i kreditt med kort varighet og i spesielle situasjoner, “skriver Ariel Bezalel.

Fondet er fortsatt tungt vektet i amerikanske og australske statsobligasjoner, med den oppfatning at verdensøkonomien vil kjempe med for mye gjeld og en forverret demografisk profil, særlig i den utviklede verden, informerer forvalteren.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER