• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: Sto i mot i mai tross utfordrende marked

(Fonder Direkt) Mai begynte med en svak utvikling etter at handelsspenningen mellom USA og Kina kom tilbake i markedet, og nedgangen ble styrket da det ble klart at motsetningene mellom de to landene strekker seg utover handel.

Det fremgår av forvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjellands månedsrapport for vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tiki.

“Til tross for utfordrende forhold sto Skagen Kon-Tiki godt imot og overpresterte mot referanseindeksen betydelig. State Bank of India utviklet seg sterkt på bakgrunn av det nylige valget, mens en vellykket primærinvestering for Atlantic Sapphire redusere risikoen for selskapets vekstambisjoner”, sa forvalterne.

Fondet falt 4,6 prosent i norske kroner i løpet av måneden, mens referanseindeksen (MSCI EM NR USD, i NOK) falt 6,1 prosent. Siden begynnelsen av året har Skagen Kon-Tiki økt med 8,0 prosent, sammenlignet med 5,1 prosent for referanseindeksen, ifølge rapporten.

Skagen Kon-Tikis beste og svakeste avkastningsbidrag i mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Kon-Tikis beste og svakeste avkastningsbidrag i mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Blant negative bidragsytere i løpet av måneden nevner Cathrine Gether og Fredrik Bjelland Samsung Electronics, som ble rammet av handelskrigsuro og en svensk koreansk won, samt Borr Drilling, som hadde en tøff utvikling etter en svakere oljepris førte til en bred nedgang i bransjen.

Når det gjelder endringer i porteføljen, solgte Skagen Kon-Tiki sine aksjer i det russiske matselskapet Lenta, som i løpet av måneden var gjenstand for overtakelsestilbud fra Severgroup, informerer forvalterne. Ingen nye selskaper ble lagt til i porteføljen, legger de til.

Fondet hadde 50 aksjer pr 31. mai, med den største geografiske eksponeringen i Sør-Korea (23 prosent av porteføljen), Kina (18,4 prosent), India (7,8), Brasil (,7,8) og Russland (4,7). Forvalterne sier at porteføljen fortsatt er attraktivt verdsatt, da den handles med en P/E for 2019 på 9, en P/B på 0,9 ganger.

Dette var fondets 10 største beholdninger ved utgangen av mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Dette var fondets 10 største beholdninger ved utgangen av mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Les mer hos Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER