• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: Nedgang, men meravkastning i mai, Tyson Foods viktigste beholdning

(Fonder Direkt) Globale aksjer og statsobligasjoner falt i mai, da handelskrigretorikken økte og nye tariffer rystet markedet.

Det skriver børsfondet Skagen Globals forvaltere Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen i en månedsrapport.

“Skagen Global overpresterte referanseindeksen i mai og fondet ligger nå foran indeksen både fra årsskiftet og de siste tolv månedene”, skriver de.

Skagen Global hadde i løpet av måneden en nedgang på 1,9 prosent i norske kroner, mens referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) falt med 4,4 prosent i norske kroner. Fondet har siden årsskiftet økt med 13,8 prosent, mens referanseindeksen har økt med 10,3 prosent.

Fondets beste avkastningsbidrag i løpet av måneden kom fra matselskapet Tyson Foods, eiendomsselskapet Deutsche Wohnen og konsulentfirmaet Marsh & McLennan. Motsatt var de tre svakeste bidragene fra skogsselskapet UPM-Kymmene, forsikringsselskapet Beazley og bankkonsernet JP Morgan. Når det gjelder den kortsiktige prisutviklingen, rapporterer porteføljeforvalterne at dette gjenspeiler en underliggende syklikalitet blant selskapene.

Beste og svakeste avkastningsbidrag i Skagen Global for måneden. (Kilde: Skagen Fondene)

Beste og svakeste avkastningsbidrag i Skagen Global for måneden. (Kilde: Skagen Fondene)

Forvalterne skriver at de har solgt posisjoner i det nederlandske forsikringsselskapet NN Group og det franske IT-serviceselskapet Capgemini i mai. NN-konsernet har vært i porteføljen i nesten fem år, og Skagens opprinnelige investering har spilt seg stort sett som forventet, med en solid avkastning, ifølge forvalterne. Med hensyn til Capgemini, er aksjen solgt siden Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen mener oppsiden etter årets oppgang er begrenset. De ser bedre langsiktige muligheter i andre aksjer, skriver de.

Ved slutten av mai hadde fondet 35 beholdninger, og 55,7 prosent av fondskapitalen var vektet i USA geografisk. Storbritannia fulgte med 11,1 prosent, Nederland (7,2), Tyskland (6,8) og Danmark (3,8).

Skagen Globals 10 største beholdninger pr 31. mai 2019.

(Kilde: Skagen Fondene)

(Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER