• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Fondene: Stor oppside i canadiske gruveutviklere

(Fonder Direkt) Skagen Fondene har identifisert et selskap som i fremtiden kan drive verdens nest største kobbergruve, og handles med en rabatt på 80-90 prosent mot sammenlignbare selskaper.

I et innlegg på Skagens nettside forklarer forvalter Fredrik Bjelland hvorfor både vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tiki og det globale fondet Skagen Focus har investert i canadiske Ivanhoe Mines, som sies å ha en av verdens største kobberinnhold.

Depotet ligget i den demokratiske republikken Kongo og gruven heter Kamoa-Kakula. I samme land utvikler selskapet også Kipushi-sinkgruven, og et tredje prosjekt er funnet i Sør-Afrika i form av platina-gruven Platreef.

Fredrik Bjelland ser fremover svært lave drifts- og kapitalkostnader som fordeler ved eiendelene, sammenlignet med konkurrerende gruver, da metallinnholdet er såpass høyt.

“Våre besøk bekreftet at prosjektene utvikler seg etter planen. Med oppstart planlagt for de neste 2-5 årene, tror vi derfor at aksjemarkedet vil oppdage selskapets underliggende verdier etter hvert”, skriver han.

Skagen Fondene anslår at kobberprisene til slutt vil øke, da det ikke er tilstrekkelig tilførsel av kobber for å møte behovene til bytte til grønn energi. Økt urbanisering, spesielt i fremvoksende markeder, og økt fokus på luftkvalitet betyr at etterspørselen vil bli enda større, ifølge forvalteren.

“Dessverre er denne forventede veksten i etterspørselen ikke møtt med økt tilgang, snarere motsatt. På grunn av fallende lønnsomhet og politisk motstand mot gruveutvikling, har ikke tilgangen på vekst fulgt behovet”, skriver Fredrik Bjelland.

Ifølge denne matrisen tar kobbermangel fart rundt 2023 i et optimistisk produksjonsscenario. I et basisscenario oppstår underskudd rundt 2021. (Kilde: Skagen Fondene / Ivanhoe Mines)

Ifølge denne matrisen tar kobbermangel fart rundt 2023 i et optimistisk produksjonsscenario. I et basisscenario oppstår underskudd rundt 2021. (Kilde: Skagen Fondene / Ivanhoe Mines)

Noe forvalteren legger vekt på med Ivanhoe Mines er selskapets bærekraftige retning. I tillegg til at prosjektene utvikles som underjordiske gruver på grunn av deres høye metallinnhold (noe som blant annet reduserer mengden avfall), er Ivanhoes lokale ledelse opptatt av å bygge sterke forbindelser med lokalsamfunnet, ifølge forvalteren.

“I tillegg til å tilby godt betalte jobber, som i seg selv har positive effekter, har Ivanhoe tatt initiativ til ulike prosjekter for å gi tilgang til rent vann, moderne matproduksjon, vaksinasjon, helsesenter og skoler”, skriver Fredrik Bjelland.

Han sier at Skagen Fondene ser en stor oppside i aksjen fremover, selv med hensyn til politisk og prosjektbasert risiko.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER