• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Temaet for sirkulær økonomi ledet vei i april, fondet steg 6,5%

(Fonder Direkt) Globale aksjemarkeder fortsatte å gjøre fremgang i april, da USAs sentralbank Federal Reserves policyreversering i januar fortsatte å støtte markedet, sammen med kinesiske data som pekte på innhenting, samt forhåpning om at handelssamtalen mellom USA og Kina vil gi et positivt resultat.

Det fremgår av en månedlig kommentar fra aksjeforvalteren Charlie Thomas. Fondet Jupiter Global Ecology Growth steg med 6,5 prosent i måneden i basisvalutaen euro. I norske kroner var avkastningen 6,8 prosent og per 30. april har fondet i år økt med 20,6 prosent i kroner.

“I klimasektoren overpresterte aksjer knyttet til fornybar energi, samt teknologivirksomheter. Aksjer knyttet til elbiler og energieffektivitet i bilindustrien hadde mindre hell,” skriver Charlie Thomas.

Forvalteren forklarer videre at kjernen bak fondets positive utvikling i løpet av måneden var den nåværende porteføljedragningen mot selskaper involvert i den sirkulære økonomien, som inkluderer avfallshåndteringsaksjer.

Når man ser på rapporterende selskap, steg Schneider Electric, som rapporterte et høyere enn ventet resultat og økte forventningene sine for 2019. Selskapet tilbyr blant annet ladere til elbiler.

Andre positive porteføljebidrag kom fra Itron, som kunngjorde nye kontrakter og deretter rapporterte godt, Infineon Technologies, som klarte å unnslippe den generelle svekkelsen i transportsektoren og First Group. First Group fikk fordel av at britiske transportmyndigheter blokkerte selskapet Stagecoach fra å by på tre britiske jernbaneselskaper, ifølge forvalteren.

Blant de negative bidragsyterne nevnes East Japan Railway og AO Smith, som begge oppgis ha falt noe uten spesifikke nyheter.

Om fremtiden, melder Charlie Thomas at samtidig som forvalterteamet ønsker velkommen den positive starten på børsåret, forblir de relativt forsiktige med hensyn til utsiktene på kortere sikt for økonomien og markedene. Som årsaker til den avventende holdningen nevner forvalteren at den globale veksten har gått markant ned, noe som han delvis tilskriver den amerikanske sentralbankens tidligere kvantitative innstramming som følge av tilbaketrukket dollarlikviditet.

“Til tross for at brexit har blitt utsatt, fortsetter det å overskygge investeringene i Storbritannia, og den siste amerikanske økningen av handelstoll av handelstoll på kinesiske varer taler for at handelsforhandlinger mellom USA og Kina langt ifra er avgjort”, skriver Charlie Thomas.

Forvalteren melder dog at fondsteamet er beredt på å utnytte mulighetene som kan oppstå på bakgrunn av økt markedsvolatilitet, og at de fortsatt ser attraktive verdier i noen tilfeller innenfor det bærekraftige investeringstemaet som fondet er innrettet på.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER