Europa: Fortsatt tørst etter rentefond i april, salg av aksjer

(Fonder Direkt) Langsiktig Europa-baserte fond, inkludert ETF, hadde en nettoinngang på 11,6 milliarder euro i april, men aksjefondene fortsatte å registrere salg. I løpet av måneden ble 11,2 milliarder euro tatt ut av aksjefond, som imidlertid var en nedgang fra mars da 18,1 milliarder euro ble tatt ut. Siden årsskiftet har dermed 26,8 milliarder euro blitt tatt ut av aksjefond i Europa.

Det fremgår av en analyse fra Morningstar.

Alternative midler, hvor hedgefond er inkludert, fortsatte også å blø penger. I løpet av måneden ble det sett netto salg på 6 milliarder euro, noe som ga 23,9 milliarder så langt i år og 49,4 milliarder euro de siste tolv månedene. En tiendedel av kapitalen i alternative fond har dermed forsvunnet på ett år, i form av organisk strøm som utelukker eiendelenes markedsavkastning.

Rentefond var kategorien som drev fondsinnflyten i april, da 27,2 milliarder euro ble lagt til netto, noe som medførte den tredje beste måneden siden juli 2017. Et lite tilførselsbidrag kom også fra blandede fond (allocation) på 2,2 milliarder euro, noe som markerte den første positive måneden siden september 2018.

En nærmere titt på flytfordelingen med tanke på aktiv kontra passiv egenkapitalstyring viser at passive aksjeprodukter klarte å tiltrekke seg 2,9 milliarder euro i april, mens aktivt forvaltede aksjefond ble rammet av utflyt på om lag 14,1 milliarder kroner (som gir totalutflyt 11,2 milliarder kroner). Trenden er den samme i løpet av de siste tolv månedene; aksjeindeksfondene har hatt en innstrømning på 25,4 milliarder euro, mens aktivt forvaltede aksjefond har sett en utgang på 68,5 milliarder euro. Andelen passivt forvaltede aksjeprodukter i Europa økte til 28,2 prosent pr 30. april, opp fra 26,4 prosent for et år siden.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER