Oljefondet: Stopper cannabis-investeringer

(Fonder Direkt) Det norske oljefondet, Statens Pensjonsfond utland, har besluttet å ikke være investert i selskaper med direkte eksponering mot cannabis etter å ha fått kritikk.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Dersom man antar at Oljefondet har beholdt sine eierposter uendret hittil i år, er investeringene i de fem cannabis-relaterte aksjene verdt over 1,3 milliarder kroner i dag. Aksjene er Aphria Inc, Aurora Cannabis, Canopy Growth Corp, Insys Therapeutics, og Scotts Miracle Gro.

Fondet ligger da inne med en papirgevinst i de fem cannabis-aksjene på 420 millioner kroner hittil i 2019, en avkastning på 46 prosent, ifølge avisen.

Bloomberg påpeker dog at Oljefondet tenderer å selge aksjer før de melder om ekskludering av investeringer i selskap.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER