• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF AM SAS: Fullførte handelsforhandlinger avgjørende for porteføljeeiere

(Fonder Direkt) En avtale mellom USA og Kina er fortsatt grunnscenariet i handelskonflikten, til tross for den nye eskaleringen av retorikken.

Det er hva forvalter ODDO BHF AM SAS skriver i et markedsbrev, hvor de deler tiltak som skal iverksettes for å håndtere økt volatilitet.

“Mens en avtale fortsatt er mer sannsynlig enn ikke, handler vi for øyeblikket i risikosymmetri og opprettholder en nøytral posisjon i risikofylte verdipapirer”, skriver forvalteren.

Tar gevinster i vekstmarkeder

Blant annet oppgir ODDO at de har tatt gevinst i aksjer og obligasjoner i fremvoksende markeder, som følge av sin store eksponering mot global handel. Kapitalforvalteren har også oppgradert europeiske small cap-aksjer til nøytral fra undervekt, da den politiske risikoen på kort sikt sies å ha blitt redusert. Som bakgrunn er fristen for en Brexit nevnt, og det kommende EU-valget utgjør bare en begrenset trussel.

En tredje handling kapitalforvalteren har gjort er en økning i kvalitetsobligasjoner, med den oppfatning at en mulig rentenedgang som følge av risikoaversjon kan bidra til høyere obligasjonspriser.

Handelskonflikt i fokus

ODDO BHF AM SAS forbereder seg for tiden på to hovedscenarier; et brudd i handelsforhandlinger med en etterfølgende eskalering i handelskrigen mellom USA og Kina, eller at de to landene kommer til enighet.

Inntreffer scenario en, forteller kapitalforvalteren at alle vekstmarkedsposisjoner vil bli solgt. Videre vil de i en slik situasjon redusere eksponeringen mot risikable aksjer og obligasjoner med høy avkastning, mens de kjøper japanske yen og tyske statsobligasjoner.

På en annen side, hvis en avtale mellom USA og Kina blir nådd, blir det kjøp av europeiske aksjer innenfor kategoriene syklisk- og verdi, vekstmarkeder med vekt på Asia, og høyt høyrenteobligasjoner med overvekt i syklisk sektor. I tillegg skriver ODDO at de også vil selge amerikanske dollar mot euro enda mer.

Oppjusteringer kan fungere som en katalysator for aksjer

Når det gjelder verdsettelsen av aksjer, mener ODDO at når markedene ikke lenger handles med rabatt mot historiske nivåer, er de to hovedkatalysatorene for oppadgående justeringer i inntjening pr aksje, samt en rotasjon inn i verdiinvesteringer, som kan dra nytte av multippelekspansjon som vi har vært vitne til de siste årene.

Avkastning i eurosonen for kategoriene vekst og verdi, pr 31. mars. (Kilde: ODDO BHF AM SAS / Factset)

Avkastning i eurosonen for kategoriene vekst og verdi, pr 31. mars. (Kilde: ODDO BHF AM SAS / Factset)

“Tålmodighet er nøkkelordet, i begge retninger. Verdien er sjeldent skapt av å gå raskt inn eller ut”, skriver ODDO BHF AM SAS.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER