Aksjeverdsetting: Små selskaper steg i starten av 2019 - Infront Eurozone Small Cap Index

(Fonder Direkt) Verdsettelsene av europeiske småselskaper skjøt i været i begynnelsen av året, i tråd med den generelle utviklingen på aksjemarkedet. Den viser Infront Eurozone Small Cap Valuation Index, som gjenspeiler verdsettelsen av 1.118 selskaper i Europa med en gjennomsnittlig markedsverdi på 82 millioner euro. Indeksen gjenspeiler den faktiske verdsettelsen (EV / EBITDA) og sammenstilles kvartalsvis.

https://smallcaps.infrontanalytics.com/en/index

I første kvartal økte verdsettelsen til 8,6, opp 8 prosent fra 8,0 i fjerde kvartal. En undersøkelse av delsegmentene viser at de noe større selskapene (med markedsverdi på 150-500 millioner) utviklet seg sterkere med 11 prosent oppgang, noe som betyr at disse nå har tatt igjen verdsettelsesgapet mot de minste selskapene, slik at begge segmentene nå er verdsatt til 8,6 EV / EBITDA.

index22maj

Nordiske småselskaper nærmer seg rekordnivåer

For nordiske småselskap, hvor majoriteten (58%) av selskapene er svenske, har verdsettelsene i begynnelsen av året krøpet opp mot tidligere rekordnivåer, til 11,8 EV / EBITDA, hele 35% over euroområdets gjennomsnitt. Toppnoteringen ifølge denne indeksen ble satt her i tredje kvartal i fjor, da nordiske små selskaper ble verdsatt til 12,3.

De nordiske småbedriftene domineres av tre sektorer: industri, helse / bioteknologi og IT.

Blant andre geografiske områder viser indeksen også høy verdivurdering i Tyskland, på 9,6 etter en økning på 11 prosent i første kvartal, som er den høyeste verdsettelsen i eurosonen.

Premien for unoterte selskaper er nå 17% sammenlignet med børsnoterte selskaper

Verdsettingen av små selskap kan samtidig settes opp mot verdsettelsen av unoterte selskaper i privatmarkedet. Prisutviklingen for unoterte selskaper har der pekt oppover i flere år og nådde rekordnivå mot slutten av fjoråret. Deretter stabilisering den seg i første kvartal.

Unoterte selskaper innenfor eurosonen er nå verdsatt til 10,1 EV / EBITDA, målt ved Argos Mid-Market M & A Index, som tilsvarer en premie på 17 prosent sammenlignet med tilsvarende børsnoterte selskaper i Infront Eurozone Small Cap Valuation-indeksen.

Mikael Petersson, leder av hedgefondet Coeli Absolute European Equity, som også investerer i unoterte aksjer, gir sin vurdering av utviklingen.

Mikael Petersson. (Kilde: Coeli)

Mikael Petersson. (Kilde: Coeli)

Hvorfor tror du at unoterte selskaper sto imot turbulensen så bra i høst da børsene skalv?

“Verdsettelsene av disse eiendelene økte i fjerde kvartal 2018, mens aksjekursene og verdsettelsene gikk sterkt ned. Dette er ikke en eksakt vitenskap. Men jeg tror generelt at disse hakkene kurven vi ser på børsen fra tid til annen ikke smitter over til det private markedet fordi selskapene simpelthen unngår å ta inn penger i perioder når det er urolig. Selskapene er ofte fremsynt og sørger for at de ikke ender i en situasjon der de trenger å gjennomføre en investeringsrunde akkurat i den type markedsklima.”

Har ikke salgstrykket økt når prisene har gått opp?

“Hvis du ikke er en “stressed seller ”, og det er ikke veldig mange av dem akkurat nå, hvorfor skal du selge? Da venter du heller. Det offentlige aksjemarkedet er mye mer hysterisk og kortsiktig, mens det er en annen type langsiktighet i et unotert miljø.”

Hvordan ser du på prissetting av unoterte selskaper for øyeblikket? I første kvartal ble det sett rekordnivåer for EBITDA-multipler, som i vår sammenstilling var 17 prosent over multiplene for børsnoterte selskaper.

“Verdsettelsene i privatmarkedet er elevert, og mange børsnoterte selskaper har kandidater de vil kjøpe, men takker nei fordi prisene og dermed forventningene til selskapene er for høye.”

Hvorfor har verdsettelsene til unoterte selskaper økt såpass, tror du?

“Vi har minusrenter, du kan jo starte der. Hvis du finner et selskap som du må betale en multippel på 20x for og som har en vekst på 10 prosent, så er den multippelen etter syv år nede på 10x, og etter tolv år har du fått tilbake pengene. Alternativet er å sitte på kontanter som koster deg penger. Så må man tenke på at strategiske oppkjøp ofte kan gi mening selv om prislappen synes å være høy. Et eksempel er Cinnober som hadde liten lønnsomhet, men som gir en stor utbetaling når Nasdaq kan plugge inn den maskinen i virksomheten etter oppkjøpet. Seriekjøperne kan kutte et antall x på multippelen fordi de kutter ned på administrasjon, og deretter havner produktene på ti ganger større hyller. Slik får du både kostnads- og salgssynergier , og da blir det ofte bra. De må gjøre ganske dårlige oppkjøp, fordi det ikke skal gi en positiv effekt, sier Mikael Petersson.

Det er verdt å påpeke at Argos Mid-Market M & A Index følger prisutviklingen for kjøpte majoritetsandeler i unoterte selskaper i euroområdet, og tar ikke hensyn til andre bedriftstransaksjoner slik som emisjoner. Sannsynligvis følger dog priutviklingen for øvrige transaksjoner samme trend som gjelder for kjøpsaktivitet.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER