Høyrente: stort nettouttak forrige uke da handelskonflikten eskalerte

(Fonder Direkt) Investorer tok ut 2,7 milliarder dollar fra høyrentemarkedet i løpet forrige uke, da spenningen i handelskonflikten mellom USA og Kina økte, blant annet i form av nye tariffer.

Dette fremgår av en analyse fra Morningstar, som sier at dette var det tredje største uttaket i løpet av de siste 52 ukene, samt den sjette største uttaket de siste to årene.

“Selskapsobligasjonsmarkedet fikk et relativt tungt slag sist mandag da retorikken mellom USA og Kina eskalerte. Kredittspreadene steg betydelig, men markedet hadde hentet inn mye innen markedet stengte fredag, i takt med at investorer følger med på hvordan hver side kommuniserer innenfor G20-møtet neste uke”, skriver Morningstar.

Ser vi på forrige ukes nettouttak på 2,7 milliarder dollar, kom om lag to tredjedeler fra åpne fond. Morningstar konkluderer derfor med at private investorer ble kuttet og solgt i større grad enn institusjonelle investorer forrige uke, fordi åpne fond sees på som en temperaturmåler for privatpersoners handlinger, mens ETFs vanligvis sees på tilsvarende for institusjoner.

Siden årets begynnelse utgjør nettoinnskuddet i høyrentefond 13,3 milliarder dollar, hvorav 7,8 milliarder kommer fra ETF og 5,5 milliarder dollar fra åpne fond, ifølge Morningstar. Dette er imidlertid ikke nok til å kompensere for uttak i det turbulente fjerde kvartal i 2018. I løpet av de siste 52 ukene har det vært et nettouttak på 4,2 milliarder dollar, drevet av 6,6 milliarder i uttak for åpne fond, mens ETF har sett et innskudd på 2,4 milliarder.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER