• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen insight:"porteføljeselskapene er fortsatt misforståtte"

(Fonder Direkt) Etter en sterk start på året ble april en noe kaldere måned for aktivistsinvestorskyggefondet Skagen Insight, som gjenspeilet utviklingen for aktivistfond globalt.

Det skriver fondssjef Tomas Johansson i en månedskommentar i april, hvor han understreker at Skagen fortsatt er sikker på at flertallet av porteføljeselskapene i Insight fortsatt misforstås og undervurderes av markedet.

I april steg fondet 1,5 prosent i norske kroner mens referanseindeksen (MSCI World NR USD) steg 3,7 prosent (også i norske kroner). Tilsvarende sifre siden årsskiftet er henholdsvis 18,2 og 15,9 prosent.

Fondets beste respektive dårligste avkastningsbidrag i april. Skagen Insight besto av 30 aksjeinnehav ved utgangen av april. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste respektive dårligste avkastningsbidrag i april. Skagen Insight besto av 30 aksjeinnehav ved utgangen av april. (Kilde: Skagen Fondene)

Månedens positive resultater stammer for det første fra energiselskapet Rexel, elektronikk- og teleselskapet Eltel og elektronikkfirmaet Maxell Holdings, som alle er å finne blant fondets ti største eierposter, og ble månedens tre største bidragsytere, rapporterer Skagen.

Eltel har vist tegn på stabilitet to kvartaler på rad, og har også inngått nye avtaler med långivere og annonsert at de har tenkt å selge sin ikke-nordiske virksomhet, ifølge Tomas Johansson. Forvalteren mener at dette er en svært positiv utvikling i selskapet.

Månedens verste bidragsyter ble Japanske Teikoku Sen-I, leverandør av katastrofeforebyggende utstyr. Selskapet er fondets nest største innehav, etter det tyske industrikonglomeratet ThyssenKrupp.

De grunnleggende forholdene i Skagen Insights porteføljeselskaper er sterke, sier Tomas Johansson. Flere av selskapene tynges av kortsiktige og utålmodige investorer og ikke av svekkede fundamentale forhold, forklarer han.

“På grunnlag av våre estimater handler Skagen Insight til en normalisert P/E på 10, noe som tilsvarer om lag 40 prosent rabatt i forhold til markedet,” skriver Tomas Johansson.

Skagen Insights ti største innehav pr 30. april. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Insights ti største innehav pr 30. april. (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER