• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: Fed har til hensikt å senke renten innen årets slutt

(Fonder Direkt) Risikofylte eiendeler fortsatte å stige i april, i lys av bedre BNP-tall og selskapsrapporter enn forventet, “duethet” fra sentrale sentralbanker, samt tegn på at den kinesiske regjeringens stimulanser begynner å påvirke økonomien.

Den skriver Ariel Bezalel i en april-kommentar til rentefondet Jupiter Dynamic Bond. Fondet falt 0,3 prosent i løpet av måneden (basisvaluta euro), mens referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg med 0,5 prosent. Fondet har siden årsskiftet steget 3,3 prosent, mens indeksen har steget 3,4 prosent. I norske kroner tilsvarer dette -0,1 prosent i april og +1,1 prosent for fondet siden begynnelsen av året.

“Statsobligasjoner i USA, Europa og Australia ble solgt ned i løpet av første halvdel av måneden før de hentet seg inn de siste to ukene. Selskapsobligasjoner presterte godt og high yield overpresterte investeringsgrad. I fremvoksende markeder ga obligasjoner i hardvaluta en positiv avkastning, mens de lokale valutaene var dårlige på grunn av turbulens i Argentina og Tyrkia”, skriver Ariel Bezalel.

Statsobligasjoner og CDS-derivater dro ned avkastningen

Blant fondets ulike posisjonskomponenter rapporteres det at mellom-til-lange amerikanske og australske statsobligasjoner har vært de hovedsakelige negative bidragsyterne i april, da rentekurvene ble brattere i begge land. Fondets CDS-derivater i high yield falt noe fordi kredittspreadene mellom amerikansk og europeisk high yield gikk ned (instrumentene er i porteføljen for å sikre økt spread mellom dem). En tredje negativ porteføljekomponent i løpet av måneden var en mindre allokering fondet har i argentinske statsobligasjoner. Ifølge forvalteren solgte markedet argentinske eiendeler i takt med at oddsen for at Christina Kirchner skal vinne det kommende valget økte ordentlig.

Bedre fart for high yield-beholdninger

Disse negative avkastningsbidragene ble delvis motvirket av fondets posisjoner i høyrentekreditter, som steg over hele porteføljen.

“Mange av fondets amerikanske high yield papirer presterte bra, inkludert våre beholdninger i kylling- og biffprodusenter som Simmons Food, JBS, Pilgrim’s Pride og Boparan. Vi økte i disse posisjonene i løpet av måneden da et utbrudd av svineinfluensa i Kina har ført til en betydelig økning i etterspørselen etter protein som biff og kylling, og vekk fra svinekjøtt”, melder forvalteren.

Videre hadde fondets posisjoner i selskapsobligasjoner i fremvoksende markeder en god måned, særlig de med eksponering mot Indias valuta. Fondet meldes å nylig ha endret sin eksponering i landet til indiske rupier, ved å erstatte langvarige statspapirer med kortere løpetider i “kvasi-statspapirer” og høykvalitetsselskaper.

Renter og risikoeiendeler ikke på samme bølgelengde

Ariel Bezalel konstaterer at det fortsatt er uoverensstemmelse mellom renter og prisingen av risikoeiendelene.

“Futures markedet priser i sannsynligheten for et amerikansk rentekutt i slutten av 2019 til over 50 prosent. Til tross for et svakt makroøkonomisk bilde, reflekterer eiendelsprisene en uvitenhet av tilgjengelige data, og det ser ut til å være et håp om at økonomisk aktivitet vil hoppe tilbake”, sier han.

Forvalteren påpeker at et stort antall land har rapportert PMI under 50, som indikerer sammentrekning, samt at Citi Economic Surpise Index er utvetydig negativt i USA, noe som bekrefter at økonomiske data i forhold til forventningene er svake. Han trekker også frem at globale nøkkelbedrifter som 3M, Fedex og UPS nylig har utstedt resultatvarsler, og forvalteren påpeker at selv om bedriftens overskudd overrasket på oppsiden forrige måned, så inneholdt rapportene forsiktige vekstutsikter, som var mest tydelige blant halvlederselskapene.

Rentesenking sannsynlig, holder styr på dollar og Kina

“Vi fortsetter å tro at den amerikanske økonomien er veldig sent i syklusen og at det er sannsynlig at renten senkes innen slutten av 2019. Vi følger nøye med amerikanske dollar og kinesiske data, da en vedvarende dollarvekst vil skade eiendelsprisene, hovedsakelig i fremvoksende markeder, først og fremst i fremvoksende markeder. Samtidig må kinesisk data forbedres ordentlig for at ikke global veksturo skal vende tilbake”, skriver Ariel Bezalel.

Fondets strategi for å navigere i dette økonomiske klimaet meldes hovedsakelig å være å balansere langsiktige høykvalitets statsobligasjoner med høyavkastende kortvarige posisjoner.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER