• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Haut Rendement 2025: Mer fornuftig kredittmarked etter en sterkt start i 2019

(Fonder Direkt) Positive makrodata banet vei for en sterk måned i det europeiske kredittmarkedet i april. Spreadene for høyrente-indeksen Itraxx Xover og Itraxx Main falt med henholdsvis 8 og 12 prosent, og det var hovedsakelig sykliske sektorer som personbiler og industri som steg mest, mens telekom og fritid lå etter.

Dette vises i en månedsrapport for ODDO BHF Haut Rendement 2025 rentefond, som i hovedsak investerer i det europeiske høyrentemarkedet, i henhold til en måldatomodell.

Fondet økte med 1,48 prosent i april (basisvaluta euro) og har økt med 7,06 prosent siden begynnelsen av året. I norske kroner er tilsvarende tall +1,70 prosent og +4,82 prosent. (Kilde: ODDO BHF AM SAS).

Fondet økte med 1,48 prosent i april (basisvaluta euro) og har økt med 7,06 prosent siden begynnelsen av året. I norske kroner er tilsvarende tall +1,70 prosent og +4,82 prosent. (Kilde: ODDO BHF AM SAS).

“Etter fire måneder med sterk oppgang i kredittmarkedet, kan vi forvente å se en stabilisering, men med beroligende veksttall og sentralbanker med vente-og-se tilnærming, mener vi at det ikke er behov for å justere vår strategi”, skriver forvalterne Alan Krief og Olivier Becker.

Fondet oppgir å ha balansert porteføljen i april ved å selge visse beholdninger med forfall i 2022 og 2023. Disse ble handlet til innløsningspriser og hadde ingen ytterligere oppside, ifølge forvalterne, som skriver at salgene var obligasjoner i Banijay, Motorolje, Tennco, Matternhorn, DEA og SMCP. I stedet ble fokuset rettet mot papirer med forfall i 2025, både ved å reinvestere i eksisterende beholdninger, men også vet at fondet har en aktiv rolle i primærmarkedet (nye utstedelser). Et annet tiltak fondet gjorde i løpet av måneden var å redusere antall utstedere, men samtidig sørge for et høyt diversifikasjonsnivå i porteføljen ble opprettholdt, skriver forvalterne i rapporten.

Alan Krief og Olivier Becker sier de er fortsatt optimistiske til markedet.

“Ingenting ser ut til å ha endret seg hverken fra et fundamentalt eller teknisk perspektiv, da ingen resesjon er i sikte og vi fortsatt ser anstendige kapitalinnskudd i markedet. Geopolitiske hendelser er et fortsatt tema som kan forstyrre markedene til enhver tid, så vi er både optimistiske og forsiktige samtidig”, konkluderer forvalterne.

Porteføljen inneholder 129 beholdninger ved utgangen av april. Ovenfor er de 10 største utstedere. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Porteføljen inneholder 129 beholdninger ved utgangen av april. Ovenfor er de 10 største utstedere. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER