• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Bedre makro ga støtte for aksjer i apr

(Fonder Direkt) Aksjemarkedene fortsatte å stige i april, men en forskjell i forhold til tre første måneder var at det var hovedsakelig forbedrede økonomiske prospekter som bidro, mot tidligere også fallende renter.

Det skriver Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard, som administrerer aksjefondet ODDO BHF Avenir Europe, i en månedlig rapport.

Fondet, som bygger på en ESG-tilnærming, fokuserer på små og mellomstore europeiske selskaper, økte med 5,3 prosent i april (basisvaluta euro), og har dermed økt med 18,5 prosent siden begynnelsen av året. I norske kroner er tilsvarende tall 5,6 og 16,0 prosent.

Forvalteren rangerer sin beholdning på en skala fra 1-5 fra et ESG-perspektiv, hvor 1 betyr høy risiko og 5 betyr god mulighet. Porteføljens vektede poengsum er 3,55. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalteren rangerer sin beholdning på en skala fra 1-5 fra et ESG-perspektiv, hvor 1 betyr høy risiko og 5 betyr god mulighet. Porteføljens vektede poengsum er 3,55. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Avenir Europe har fem Morningstar-stjerner og er klart overvektig helse- og industrivarer og tjenester, mens en mindre overvekt til indeksen er i teknologi. En betydelig undervekt er notert i finans, og fondet er også til en viss grad undervektede varer og forbrukertjenester.

Forvalterne konstaterer at renten på tiårige statsobligasjoner har steget nylig på begge sider av Atlanterhavet, til tross for en fortsatt myk sentralbankpolitikk fra Federal Reserve og ECB. Samtidig ser de en oppgang i makrostatistikk.

“Makroøkonomiske indikatorer har tydelig forbedret seg i Kina, hvor momentum ser ut til å ha endelig økt i mars og april. Dette gjelder også USA, hvor sekvensiell BNP-vekst var 3,2 prosent i første kvartal uten press på inflasjonen, som fortsatt holder seg under Feds mål på 2 prosent. I Europa var BNP-veksten 1,5 prosent i første kvartal, noe som er anstendig sett i lys av svakheten i Tyskland”, skriver forvalterteamet.

Med denne bakgrunnen steg europeiske aksjeindekser i april, da sykliske sektorer som personbiler, industri, teknologi, finans og bygg var i tet gjennom oppgangen, observerer forvalterne.

“Omvendt var de mest defensive sektorene, som helse, telekom, sosialt fordelaktige bedrifter og eiendommer, som er rentesensitive, svakere enn markedet”, konstaterer porteføljeteamet.

ODDO BHF Avenir Europes ti største beholdninger pr 30. april. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Avenir Europes ti største beholdninger pr 30. april. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER