• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: Høy risikovillighet rammet short-posisjoner og fondsavkastning i april

(Fonder Direkt) Globale aksjemarkeder fulgte opp et sterkt første kvartal med å stige også i april, men aksjefondet Jupiter Global Absolute Return fikk ikke med seg markedsoppgangen og tapte terreng i løpet av måneden. Fondet falt med 1,7 prosent og noterer seg -5,5 prosent siden begynnelsen av året, per 30. april. I norske kroner tilsvarer dette -1,4 prosent i april og -7,5 prosent siden begynnelsen av året.

Ifølge porteføljeforvalteren James Clunie slo samtlige av fondets risikoeksponeringer feil i måneden; både stil, landallokering og beta.

“Fondet har en tendens til å være investert i verdiaksjer og shorte “ikke-verdiaksjer”. Denne tilnærmingen hadde den største negative effekten på avkastningen i april, da fondet ble rammet av større verdivurderingsforskjeller mellom verdi og vekst, forklarer han i en månedlig kommentar.

Shortet høymultippelselskap rammet avkastningen.

James Clunie påpeker videre på at noen av de mest risikable aksjene som inngår i fondets short-posisjoner, som Wayfair, Planet Fitness og Transdigm, overgikk markedet i løpet av måneden.

“Mange av disse selskapene har betydelige tap, er høyt gjeldssatt og handler til ekstremt høye multipler. Men investorer har på marginen i stedet fokusert på omsetningsvekst og ekskludert andre grunnleggende parametere,” skriver James Clunie.

Positive utvikling i “lange” posisjoner var ikke nok

Fondets “lange” posisjoner, altså vanlige aksjeposisjoner, oppgis å ha bidratt positivt til avkastningen i løpet av måneden, men ble imidlertid overskygget av tap i den shortede delen av porteføljen. Blant de positive lange eiendelene som stikker seg ut, nevner forvalteren KCOM, hvis aksje steg brått etter aksjonærene aksepterte et oppkjøpstilbud som tilsvarer en premie på nærmere 35 prosent fra et britisk pensjonsfond. Den pressede varekjeden Carpetrights deler ble nesten fordoblet, etter at selskapet rapporterte et kvartalsresultat som var i tråd med forventningene. Et tredje positivt bidrag er AP Möller-Maersk, som i løpet av måneden kvittet seg med sin olje- og gassvirksomhet.

Tillit til strategien intakt

James Clunie meddeler at forvaltningsteamet fortsetter å anse at dagens markedsregime som helhet er mer negativt enn positivt, til tross for at de merker seg markedets gjenopprettede interesse for høyrisikoaksjer.

“Den nylige utvinningen er delvis drevet av en potensielt feilaktig optimisme som følge av “the Powell pivot “i pengepolitikken (den amerikanske sentralbankens svingning mot en mykere pengepolitikk, red.anm)”, skriver forvalteren.

Jupiter Global Absolute Returns strategi oppgis å være intakt, noe som betyr at fondet vil utnytte aksjemarkedene til å gradvis øke sine shortposisjoner, mens nedgang vil håndteres gjennom økning i lange eiendeler. Denne strategien vil være gunstig for fondet når markedsregimet utvikler seg over tid, spår James Clunie.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER