• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: Makrostabilisering ga støtte i april

(Fonder Direkt) Visse makrofaktorer i eurosonen forbedret seg i april, selv om produksjonsaktiviteten fortsatte nedover, ledet av Tyskland, skriver Alexander Darwall i en månedskommentar for aksjefondet Jupiter European Growth.

“Det var tydelig at tegn på fremtidsrettede PMI-indikatorer hadde begynt å vende opp i Tyskland og Italia, mens forholdene i Spania så mye bedre ut. Italia steg fra den tredje resesjonen på ti år, etter at BNP økte med 0,2 prosent i første kvartal, mens S&P opprettholdt landets kredittvurdering”, skriver forvalteren.

Jupiter European Growth økte med 4,4 prosent i løpet av måneden (basisvaluta euro) og har dermed økt 16,1 prosent hittil i år. I norske kroner tilsvarer dette 4,6 prosent i april og 13,7 prosent siden begynnelsen av året. Referanseindeksen økte med 3,8 prosent i april, noe som gir 17,3 prosent hittil i år (euro).

Fortsatt tillit til Wirecard

Blant porteføljens eiendeler steg det bedragerianklagede betalingsselskapet Wirecard på børsen etter at “publisering av selskapets årsrapport inneholdt en ren revisjonsberetning fra Ernst & Young etter omfattende revisjonsarbeide med deres egne rettsmedisinske eksperter”. Alexander Darwall meddeler at Wirecard beholder sin guiding for 2019, samtidig som et forslag til et nøkkelpartnerskap med Softbank om digitale betalingsløsninger i Asia økte vekstmulighetene ytterligere. Forvaltningsteamet er fortsatt overbevist om at Wirecard er et sterkt selskap med attraktive investeringsmuligheter for nye områder i handel, forklarer forvalteren.

El-biler gir vekstmuligheter for Infineon

Om det tyske halvlederselskapet Infineon Technologies skriver Alexander Darwall:

“Indikasjoner om at global svakhet i personbilindustrien kan avta, ga støtte til Infineons aksje. Om lag 40-50 prosent av selskapets omsetning kommer fra salg av halvleder til denne industrien, hvor Infineon har topposisjoner innen effekt, mikrokontrollere og sensorer.”

Forvalteren mener at oppgangen for elbiler kan bety en årlig omsetningsvekst på om lag 10 prosent de neste fem årene, mens et raskt skifte mot elbiler kunne gi ytterligere oppside. På kort sikt er aksjekursen i halvlederselskapet imidlertid fortsatt stort sett diktert av de pågående handelsforhandlingene mellom USA og Kina, legger han til. Blant andre positive bidragsytere til avkastningen i april er Experian og Intermediate Capital.

Reduserte kinesiske subsidier negativt for Umicore

Negative avkastningsbidrag kom fra Novo Nordisk, Umicore og Biomérieux. Når det gjelder materialteknologiselskapet Umicore, informerer Alexander Darwall om at aksjen falt etter at selskapet senket sin guiding, for å gjenspeile lavere etterspørsel etter deres batterikatoder. Dette kan ses i lys av at Kina i mars halverte 2019-subsidier for rene batteridrevne elektriske biler, skriver forvalteren.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER