• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: Solgt Ericsson, tatt inn Turkish Airlines

(Fonder Direkt) Vekstmarkeder og globale aksjer fortsatte å utvikle seg positivt i april, støttet av at sentralbankenes tidligere fleksibilitet har ført til tegn på en mer stabil vekst.

Det innleder porteføljeforvalter Cathrine Gether og Fredrik Bjelland sin månedsrapport for sin månedlig rapport for vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tiki.

Skagen Kon-Tiki steg 2,3 prosent i løpet av måneden (norske kroner) og har avansert 13,2 prosent siden begynnelsen av året. Fondets referanseindeks økte med 2,4 prosent i april, og økningen hittil i år utgjør 12,0 prosent.

Kina og Taiwan ble støttet av redusert handelsspenning, samt kinesisk reflasjon. Fondets utvikling i løpet av måneden var robust til tross for betydelig undervekt i disse markedene, opplyser forvalterne.

  Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i april. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i april. (Kilde: Skagen Fondene)

Naspers og X5 største bidragsgivere

I april leverte den sørafrikanske IT- og mediegruppen Naspers det beste avkastningsbidraget til porteføljen, etter at selskapet kunngjorde at de vil notere Newco-enheten i Amsterdam for ta grep i rabatten mot NAV. Videre oppgis den russiske matkjeden X5 å ha overrasket positivt med en sterk operasjonell utvikling i et vanskelig marked.

Ifølge forvalterne har Ericsson lyktes i sin plan for tilbakekjøp og markedet for mobilt utstyr har returnert til vekst. Basert på dette har Ericsson måtte forlate porteføljen, skriver Catherine Gether og Fredrik Bjelland.

Forvalterduoen skriver at fondet har tatt en posisjon i Turkish Airlines.

“Den nye flyplassen i Istanbul tilbyr vekstmuligheter, ligger strategisk for Europa / Midtøsten / Asia, og selskapet har en kostnadsstruktur som ligner lavprisflyselskaper som sikrer sterk konkurranseposisjonering,” skriver de.

Vekstmarkedsandeler er nå verdsatt rundt historiske gjennomsnitt, men fortsatt med stor rabatt til globale markeder, noterer forvalterne. Samtidig er Kon-Tiki’s portefølje beskjedent verdsatt.

“Vår investeringsfilosofi er betydelig rabatert, da porteføljen handles til 0,9 ganger pris/bok sammenlignet med fremvoksende markeder generelt som handler på 1,6 ganger pris/bok”, avslutter Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Dette var de 10 største beholdningene i porteføljen pr 30 april. (Kilde: Skagen Fondene)

Dette var de 10 største beholdningene i porteføljen pr 30 april. (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER