• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: AIG og Pilgrim's Pride sterke bidrag i april

(Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Skagen Focus har hatt en hyggelig utvikling hittil i år, til tross for en viss motvind i form av indeksdrevet flokkmentalitet mot så kalte vekstselskaper.

Det skriver fondsforvalterne Jonas Edholm og David Harris i en månedlig rapport.

“I dette miljøet fortsetter vi å identifisere nye sektorer å investere i, og til slutt selskaper hvor aksjekurser er vesentlig lavere enn våre verdivurderinger”, skriver forvalterne.

Fondet steg med 3,5 prosent i april, noe som gir en økning på 15,6 prosent siden begynnelsen av året. Tilsvarende tall for referanseindeksen er 3,6 og 15,5 prosent.

Et eksempel på et selskap som Skagen Focus har kjøpt seg inn er den canadiske tømmerprodusenten West Fraser Timber, der forvalterne har bygget opp en posisjon etter å ha “nøye fulgt tømmerprisen kollapse”. Aksjen vurderer å bli handlet på nivået som ikke samsvarer med de lave tømmerprisene, og dermed by på en attraktiv potensiell avkastning mot risiko.

Skagens Focus beste og verste avkastningsbidrag i april. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagens Focus beste og verste avkastningsbidrag i april. (Kilde: Skagen Fondene)

Etter et rally på 70 prosent i år, har forvalterne redusert posisjonen i matprodusenten Pilgrim’s Pride. Aksjen har utviklet seg best blant fondets beholdninger i år, i takt med at markedet har begynt å ta høyde for høyere kyllingpriser, samt mulighetene for økt amerikansk eksport til Kina, ifølge Jonas Edholm og David Harris.

I april ga den største beholdningen i fondet det beste avkastningsbidraget til porteføljen. Grunner til oppgangen er blant annet forventninger om kostnadsbesparelser og at ulike tiltak vil føre til at selskapet lykkes med å oppnå sitt lønnsomhetsmål for den pressede General Insurance-avdelingen. Når AIG rapporterte sine tall for første kvartal 6. mai, viste det seg at forretningsområdet viste overskudd for første gang siden finanskrisen 2008, noe som gjorde at aksjen fikk et lettelsesrally.

I løpet av månedene solgte fondet sine beholdninger i KOC Holdings og Gold Fiels, etter at begge aksjene traff forvalternes kursmål. Innen samme sektor som Gold Fiels tok det canadiske selskapet Roxgold en plass i porteføljen i stedet. Forvalterne mener dette mindre gullgruveselskapet handler med uvanlig stor rabatt mot berettiget verdi, og har klare katalysatorer for høyere priser.

Fondets 10 største posisjoner pr 30. april. De fem største landsvektene var USA (22,8 prosent), Japan (22,4), Canada (9,7), Italia (6,0), samt Tyskland (5,7). (Kilde: Skagen Focus)

Fondets 10 største posisjoner pr 30. april. De fem største landsvektene var USA (22,8 prosent), Japan (22,4), Canada (9,7), Italia (6,0), samt Tyskland (5,7). (Kilde: Skagen Focus)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.