Sharing Alpha: Prosperity Cub Fund best vurdering pr april

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere fra 73 land vurderer og også kan bygge egne fiktive porteføljer, har publisert månedsstatistikk for april.

Det første listen viser hvilke fond som har høyest snittvurdering, hvor mange brukere som har etterlat vurdering, samt hvorvidt fondet har steget eller sunket, eller beholdt sin plass siden forrige måned. Listene inkluderer kun fond som selges i Norden.

Fondsnavn               Vurd  Nummer  Forrige
Prosperity Cub Fund          4,86  7     Samme 
Russian Prosperity Fund        4,83  8     Samme 
Vanguard US Opportunities Fund    4,82  6     Samme 
Schroder GAIA Two Sigma Diversified  4,82  19    Samme 
MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd   4,78  13    Samme 
Pictet TR - Agora           4,76  7     Opp  
Artemis US Extended Alpha Fund    4,74  8     Opp  
Groupama Avenir Euro         4,70  17    Ny   
Jupiter European Growth        4,70  13    Ned  
Robeco BP US Premium Equities     4,70  7     Samme 

Nedenfor er de fondene som flest har valgt å inkludere i sine fiktive fond.

Fondsnavn                 Nummer  Forrige 
Merian Global Equity Absolute Return    24    Samme   
Morgan Stanley INVF Global Opportunity   22    Samme   
Nordea 1 - Stable Return Fund       18    Samme   
BSF European Opportunities Extension    18    Samme   
Pimco GIS Income Fund           13    Opp    
Hermes Global Emerging Mkts        13    Ned    
JPM Global Macro Opportunities       12    Samme   
Allianz Europe Equity Growth        12    Samme   
Groupama Avenir Euro            11    Ny     
Hermes Asia ex-Japan Equity Fund      11    Ned  

I oppstilling tar Sharing Alpha bare hensyn til vurdering som settes av brukere som har identifisert seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk sett lage en konto på plattformen og vurderte fond, men for at vurderingen skal regnes inn kreves det ovenstående verifisering.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER