DNB: Dømt til å erstatte fondskunder for altfor passiv forvaltning

(Fonder Direkt) Den norske storbanken DNB er dømt til å betale tilbake utgifter på 345 millioner norske kroner til sine kunder. Borgarting lagmannsrett opphever dermed den tidligere dommen i Oslo tingrett der banken ble frikjent, skriver Dagens Næringsliv.

Spørsmålet involverer 180.000 kunder som har krevd tilbake deler av honoraret de har betalt til DNB. Forbrukerrådet vant i sakens andre runde frem med sitt synspunkt om at banken ikke leverte aktiv forvaltning som lovet. Finanstilsynet kritiserte i 2015 banken og mente mange av sparerne i fondet DNB Norge ikke fikk det de betalte for.

Borgarting lagmannsrett dømmer nå banken til å betale hvert gruppemedlem 0,8 prosent av vedkommendes andel fra 2010 til 2014, samt et beløp tilsvarende den faktiske avkastningen andelseierne har tapt i denne perioden.

- Vi synes aldri det er ålreit å møte kunder i retten, men i dette tilfellet var det en prinsipielt viktig sak og da er det ryddig å få rettens vurdering. Vi er naturligvis ikke enig i dommen, så her må vi bare konstatere at lagmannsretten har konkludert med at vi burde ha tatt større risiko i fondet, sier DNBs informasjonssjef Even Westerveld.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER