Uber: Fondene som investerte før børsnoteringen

(Fonder Direkt) Jevn tilgang til kapital for høyprofilerte startups har medført at mange av disse selskapene har ventet lenge med å børsnoteres. Dette har igjen fått fond som hovedsakelig investerer i børsnoterte selskaper til å delta i investeringsrunder i lovende unoterte teknologibedrifter, for ikke å gå glipp av verdiøkningen, som ofte skjer før børsdebuten.

Etter 10 år som privat selskap, er taxiselskapet Uber planlagt børsnotert på New York Stock Exchange fredag. Selskapet ventes å hente inn opptil 9 milliarder dollar i det innledende tilbudet med et prisintervall på 44-50 dollar pr aksje.

En samling av data- og analysetjenesten Morningstar viser at Uber er det mest populære ikke-børsnoterte selskapet så langt å investere i blant fondsforvaltere: 52 individuelle fond sies å ha kjøpt seg inn i aksjen siden start. Det handler imidlertid generelt om relativt små beholdninger i forhold til porteføljens totale størrelse, da beholdningen skal ha vært under 0,5 prosent av porteføljeverdien i majoriteten av tilfellene.

Ifølge analysen har syv fond mer enn 1 prosent av porteføljens verdi i Uber (fra 1,6 til 6,6 prosent, i stigende rekkefølge): Blackrock Focus Growth, John Hancock Funds II Mid Cap Stock, Hartford Growth Opportunities HLS, Hartford Growth Opportunities, Fidelity Series Blue Chip Growth, Putnam Equity Spectrum og Putnam Capital Spectrum.

I sin analyse fremhever Morningstar, ved å ta det sistnevnte Putnam-fondet som eksempel, likviditetsrisikoen forbundet med å investere som et børsnotert fond i unoterte aksjer. Når posisjonen ble tatt i 2015, utgjorde den 1 proesnt av fondets portefølje, men siden da, på grunn av store uttak av fondet, har den økt til nærmere 7 prosent. Logikken er at fondet, mer enn mindre ufrivillig, har sett at Uber har tatt en større andel av porteføljen siden beholdningen, i motsetning til de noterte aksjene, ikke har blitt redusert i takt med uttak fra fondet.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER