• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: Økt risiko, men defensiv posisjonering består

(Fonder Direkt) Det europeiske høyrentemarkedet klatret videre oppover i april, da spreadene gikk ned med 30 basispunkter og oppgangen utgjorde 1,32 prosent. Obligasjonsfondet ODDO BHF Euro High Yield Bond økte med 0,89 prosent og fortsatte å øke risikoeksponeringen, selv om porteføljen fortsatt er defensivt posisjonert gjennom en betydelig undervekt i løpetid og lavere opsjonsjusterte spread (OAS) enn indeksen.

Det fremgår av en månedsrapport med kommentarer fra forvalterne Alexis Renault, Frauke Wolkewitz, Janis Heck og Ivan Romanenko.

I norske kroner økte fondet med 1,12 prosent i løpet av måneden, noe som betyr en økning på 2,62 prosent siden begynnelsen av året.

“Risk-on miljøet som startet tidlig på året fortsatte i april på bakgrunn av dueaktige kommentarer fra Federal Reserve og håp om vellykkede handelsforhandlinger mellom USA og Kina. Også tekniske faktorer som nettokjøp av fond ga medvind, kombinert med økt emisjonsaktivitet”, skriver forvalterne.

Forvalterteamet ser også tegn på en generell nedgang i verdensøkonomien og usikkerheten om Brexit i stor grad ble ignorert av markedet, og at de fleste rapporteringsselskapene opprettholdt et forsiktig syn for helåret.

“Fondet opprettholder risikojusterte undervekstposisjoner i sykliske sektorer som personbiler, kjemikalier, industrivarer- og tjenester, samt reiser og fritid (hovedsakelig transportselskaper). Fondet er fortsatt undervektet BB-ratede obligasjoner og nøytralvektet innenfor B-rating”, skriver forvalterne.

Forvalterne forventer å se økt volatilitet i det europeiske høyrentemarkedet i fremtiden, i lys av langsommere økonomisk vekst, usikkerhet om sentralbankenes retorikk, politisk utvikling i for eksempel Italia, Brexit og handelsforhandlinger. Å velge de riktig utstedere blir stadig viktigere for oppnå meravkastning i dette miljøet, resonnerer de.

Disse var ODDO BHF Euro High Yields ti største emittenter i porteføljen per 30. april. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Disse var ODDO BHF Euro High Yields ti største emittenter i porteføljen per 30. april. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER