Aksjefond: Største utflyt i europa siden juni 2016

(Fonder Direkt) At aksjemarkedene fortsatte svakt oppover i mars hindret ikke de europeiske sparerne fra å gjøre det største nettouttaket siden juni 2016 - 18 milliarder euro, eller om lag 176 milliarder kroner, som fløt ut av aksjefond i Europa i løpet av mars.

Det fremgår av en flytanalyse fra data- og analyseselskapet Morningstar, som hevder at totalt 685 millioner euro ble tatt ut netto fra europeiske langsiktige fond (definert som ikke-pengemarkedsfond) i løpet av måneden.

Alternative fond (som for eksempel hedgefond) hadde sin syvende strake måned med nettouttak, med en utflyt på EUR 5,8 milliarder. Samtidig ble det registrert en utflyt på 3,0 milliarder euro for blandede fond.

Desto mer positiv flytutvikling hadde obligasjonsfond, hvor ikke mindre enn 27,7 milliarder euro traff netto i mars. Pengemarkedsfond noterte innflyt på EUR 2,1 milliarder.

Mars måneds utflyt fra aksjefond og alternative fond i Europa betyr at hver enkelt kategoris nettouttak i første kvartal steg 15,4 og 17,9 milliarder euro. Sparerne har derfor heller tatt muligheten til å forlate aksjemarkedet i takt med årets gevinster enn å la seg bevege seg i det mer optimistiske humøret og øke eksponeringen mot børsen. Samtidig har ikke hedgefondene lykkes i å tiltrekke kapitalen som har forlatt aksjefond, snarere tvert om med tanke på flukten fra alternative fond, men det er obligasjonsfond som har tiltrukket seg kapital. I første kvartal hadde kategorien en nettoinnflyt på 57,7 milliarder euro.

Når det gjelder aktiv versus passiv forvaltning, fortsatte passive investeringsprodukter å ta markedsandeler fra aktive i mars, totalt sett. Unntaket var aktivt forvaltede obligasjonsfond, som tiltrakk seg 19 milliarder euro netto, som var det høyeste tallet for en enkelt måned siden januar 2018, ifølge Morningstar. Pr 31. mars var markedsandelen for indeksfond 17,4 prosent for Europabaserte fond, sammenlignet med 15,7 prosent året før.

Det svenske premiepensjonsfondet AP7 Aktiefond er Europas nest største langsiktige, aktivt forvaltet fond. Ved utgangen av første kvartal hadde fondet 47,9 milliarder euro, eller om lag 470 milliarder kroner, under forvaltning. (Kilde: Morningstar)

Det svenske premiepensjonsfondet AP7 Aktiefond er Europas nest største langsiktige, aktivt forvaltet fond. Ved utgangen av første kvartal hadde fondet 47,9 milliarder euro, eller om lag 470 milliarder kroner, under forvaltning. (Kilde: Morningstar)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER