• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF:planlegger rotasjon fra amerikanske til internasjonale aksjer ved gjeninnhenting

(Fonder Direkt) Den globale veksten tar sannsynligvis fart i andre halvår 2019, til tross for dagens svakhet i økonomiske data, hovedsakelig fra Europa.

Det skriver kapitalforvalteren ODDO BHF i en strategisk oppdatering.

“Når den globale veksten begynner hente seg inn, trolig ved halvårsskiftet, planlegger vi å redusere vår eksponering mot amerikanske aksjer, for å rotere mer aggressivt mot internasjonale aksjer - Europa og fremvoksende markeder spesielt”, sier ODDO BHF, som mener at aksjemarkedene ser interessant ut på grunn av sin relative verdsettelse, eierstyring og vekst i resultat pr aksje.

Når det gjelder sektorer, er det ifølge kapitalforvalteren på tide å ta gevinst i defensive sektorer, spesielt innen matvarer, hvor verdiene har nådd “stratosfærisk” nivåer, og i stedet velge inn sykliske aksjer.

Men det er ikke tidspunktet å være altfor optimistisk for aksjemarkedene, da politiske risikoer i form av for eksempel Brexit fortsetter å være en risiko for den forventede økonomiske veksten, skriver ODD BHF.

Aksjer gis en fortsatt nøytral allokering så lenge Brexit fortsetter å være en risiko for markedet, skriver kapitalforvalteren, som sier at verdivurderingene nå er tilbake til deres historiske standarder.

Når det er sagt, reduserer ikke ODDO BHF risiko for tiden. Dette skyldes at det er anslått at gevinster i hovedsakelig aksjer er drevet av kapitalinnstrømminger, samtidig som nye allokeringer i markedet etter en mulig handelsavtale mellom USA og Kina, eller et gunstig Brexit-utfall, kan gi et siste rykk oppover.

“Dette bør man ikke gå glipp av, men etter det vil risikable aktiva trolig gå inn i en roligere periode”, skriver ODD BHF.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER