• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Value: Relativt svakt kvartal, men fortsatt tro på verdistrategi

(Fonder Direkt) Fondet har prestert seg dårlig sammenlignet med indeksen, men det er ingen problemer med spesifikke eiendeler som er årsaken.

Den skriver Dermot Murphy og Ben Whitmore, som forvalter aksjefondet Jupiter Global Value, i en rapport for første kvartal 2019. Fondet investerer globalt med en uttalt verdistrategi. I løpet av første kvartal steg Jupiter Global Value 3,4 prosent i basisvalutaen dollar, sammenlignet med MSCI AC World Index, som steg 12,3 prosent.

Blant fondets dårligste bidragsytere i kvartalet nevner Jupiter Global Value selskapet Sky Network TV NZ, som falt etter at analytikere nedjusterte sine inntjeningsprognoser. Fondsforvalterne mener imidlertid at det var en overdrevet reaksjon, med en verdsettelse på P / E (pris / fortjeneste) under 5, og behold selskapet i porteføljen. Flow Traders, et nederlandsk selskap innen fintech, har også hatt et tøft kvartal. Jupiter mener at Flow Traders generelt gjør det dårligere i et marked med lav volatilt, som første kvartal har vært.

H & R Block riktig plassert i digital deklarasjon

Med bekymring for at amerikanske skattereformer vil endre markedsforholdene for H & R Block, som gir deklarasjons- og skattetjenester, har aksjen gjort det dårlig i kvartalet, skriver forvalterne. De mener dog at H & R Block vil kunne imøtekomme de forandrede markedsforholdene takket være den digitale løsningen der kundene vil kunne gjøre skatteærend på egenhånd fremover.

De positive bidragene kom fra ble kortterminalselskapet PAX Global Technology, hvis vekst primært var en gjenoppretting fra nedgangen i slutten av 2018, og Royal Bank of Scotland, som begge slår analytikernes forventninger og nå ser ut til å kunne unnslippe en avtaleløs brexit.

Lærdom fra tidligere lavkonjunkturer

Fondsforvalterne legger merke til at investorer generelt forventer en relativt svakere utvikling i verdiinvesteringer ved en eventuell lavkonjunktur. Forvalterne mener imidlertid at dette ikke alltid er tilfelle, men understreker at et stort verdsettelsesgap mellom verdi og vekst, som var tilfelle i 2000, ga et bedre resultat enn i lavkonjunktur i 2007, da gapet var lite og resultatet var verre for verdiaksjer. For tiden er gapet så stort som 1998 og 2008, og forvalterne vurderer derfor at en portefølje med lavt verdsatte eiendeler med sterke balanser vil gjøre det minst like bra som en portefølje med mindre sykliske, men dyrere, aksjer ved en eventuell lavkonjunktur.

“For øyeblikket er vår investeringsstrategi, til tross for den lange historien om å ha gjort det bedre enn indeksen, ikke populær. Det er lite sannsynlig at dette vil fortsette, men det er uklart når endringen vil komme,” konkluderer forvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER