• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Det sirkulære investeringstemaet leverte i 1 kv

(Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth økte med 15,6 prosent i første kvartal sett i basisvalutaen euro og overpresterte referanseindeksen FTSE World, som steg 14,1 prosent. I norske kroner økte fondet med 13,0 prosent i kvartalet.

Bidragende faktorer til meravkastningen var, ifølge fondsforvalteren Charlie Thomas, en undervekt i elektriske kjøretøyrelaterte aksjer (hovedsakelig mangel på beholdninger i Tesla og Samsung SDI), en sterk utvikling i aksjene innen sirkulær økonomi (for eksempel Tomra og Casella Waste Systems) og generelle oppjusteringer i verdiene verkstedssektoren. Også en generelt god rapporteringssesong og mer positive toner knyttet til Kina gagnet fondet.

“Samlet sett var fremtidige forventninger blant selskaper eksponert mot Kina mer optimistiske enn markedet hadde forventet seg, hvilket bidro til å gjenopprette investorenes tillit til flere aksjer”, skriver Charlie Thomas i en kvartalskommentar.

RPS direkteavkastning var for høy

Blant de merkbare avkastningsbidragene i første kvartal trekker forvalterne frem den London-baserte infrastrukturkonsulenten RPS Group, hvor aksjen steg etter at selskapet rapporterte en stabil utvikling i sin kjernevirksomhet og fremgang i energivirksomheten. Charlie Thomas mener at det faktum at aksjen tidligere ble omsatt til en direkteavkastning på rundt 7 prosent, er et tegn på hvor pessimistisk markedet hadde blitt mot selskapet.

Andre positive porteføljebidrag kom blant annet fra vannbehandlingsselskapet A.O. Smith, utslippskontrollselskapet Horiba og Covanta, som konverterer avfall til energi.

Svakere presterte Renewi, som ifølge forvalteren hadde et nytt svakt kvartal.

“Selskapet har blitt holdt tilbake av svakere handel enn forventet og pågående problem med et farlig vannbehandlingsanlegg. Vi har vært i kontakt med ledelsen adskillige ganger, og tror at selskapet er godt posisjonert for å rette opp de nåværende bekymringene”, ifølge Charlie Thomas.

UNFI passer ikke lenger i porteføljen

Jupiter Global Ecology Growth solgte sine resterende aksjer i United Natural Foods (UNFI) i kvartalet. Ifølge forvalteren har selskapet hatt en tøff periode etter press fra konkurransen, og beslutningen om å generalisere matdistribusjonsdivisjonen oppgis å innebære at UNFI ikke lenger har et klart fokus på bærekraftløsninger.

Fondet har også justert sin industrielle eksponering i form av for eksempel selge NSK, for å beholde SKF, og ved å selge Suez for å beholde Veolia.

Forsiktig etter sterkt første kvartal

Charlie Thomas meddeler at fondteamets forutsetninger om fremtiden forblir mer eller mindre uendret. Etter en sterk start på året er det grunn til å være forsiktig innstilt til global økonomi og markeder. Det er viktig å være våken og forberedt på å utnytte muligheter som potensielt økt volatiliteten i fremtiden kan by på, sier forvalteren, og mener det fortsatt er noen attraktivt verdsatte selskaper innenfor fondets bærekraftige investeringstema.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER