• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: Noe etter indeks i 1.kv, Wirecard, Bayer, Essilor Luxottica tynget

(Fonder Direkt) Selv om aksjemarkedene startet året med en bred oppgang, kan man se tegn på økonomisk avmatning rundt om i Europa.

Det skriver forvalteren Alexander Darwall i en kvartalskommentar for aksjefondet Jupiter European Growth.

Ifølge forvalteren er det først og fremst Federal Reserves duete kommentarer, en positiv utvikling i handelsforhandlingene mellom USA og Kina og finanspolitiske tiltak i Kina som har støttet aksjemarkedene, tross denne bekymringen for svakere økonomisk vekst.

Jupiter European Growth steg med 11,2 prosent i kvartalet i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen (FTSE World Europe TR EUR) økte med 13,0 prosent. I norske kroner steg fondet med 8,6 prosent.

Granskning av Wirecard klar

Utviklingen for fondet mener forvalteren er best forklart med å vise til individuelle aksjer i porteføljen. Spesielt er det Wirecard, Bayer og Essilor Luxottica som oppgis å ha bidratt til den relative underprestasjonen.

Det digitale betalingsselskapets Wirecards aksje var fortsatt volatil før resultatene av granskningen om “alvorlige uregelmessigheter” i selskapet ble presentert i slutten av mars. Ifølge forvalteren viste granskningen at det ikke ventes vesentlig påvirkning på det kommende helårsresultatet.

Eierandelen i det tyske kjemi- og farmasikonsernet Bayer falt litt etter nok en ugunstig rettskjennelse angående deres mulige juridiske ansvar for selskapets glyfosatbaserte ugressmiddel, skriver forvalteren. For Essilor Luxottica nevnes manglende trygghet rundt integrasjons-, ledelses- og vekstplaner for den fusjonerte enheten på et tidspunkt der en offentlig tvist om selskapets fremtidige styring bidrar til nedgang for aksjen.

Blant porteføljens positive bidragsytere er Immarsat, Dassault Systèmes, Novo Nordisk, Biomérieux, Edenred og Adidas. Satellittoperatøren Immarsat steg kraftig etter nyheten om et kontantoppkjøpstilbud fra et konsortium. For Edenreds del peker forvalteren på de to gjennomførte oppkjøpene i kvartalet og beslutningen om å avbryte et bud på Ingenico som støtte for aksjeoppgangen.

Holder fast ved strategien

Alexander Darwall sier at fondsteamet vil holde seg til den utarbeidede strategien, som betyr at man vanligvis unngår selskaper som er politisk sensitive, har en stor andel faste anleggsmidler og høy gjeldsgrad. I stedet velger fondsteamet å fokusere på selskaper med fleksible eiendeler og leverandørkjeder. Den typen av selskap, og spesielt de med teknisk spesialkompetanse, har ofte muligheten til å parere proteksjonistiske barrierer, sier forvalteren.

“Vi er overbevist om at det fortsatt er gode investeringsmuligheter,” konkluderer forvalteren Alexander Darwall.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER