• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: "Amerikansk rentekutt på agendaen"

(Fonder Direkt) Globale obligasjonsmarkeder steg kraftig under det første kvartalet, drevet av svak økonomisk data verden over, samt økende forventinger om at Federal Reserve vil begynne å senke rentene dette året.

Det konkluderer fondsforvalteren Ariel Bezalel, etter rentefondet Jupiter Dynamic Bond steg med 3,5 prosent i løpet av kvartalet. Referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg 2,9 prosent.

Gjennomgående god porteføljeutvikling under kvartalet

Ariel Bezalel skriver i en kvartalskommentar at styrke over hele porteføljen bidro til avkastningen.

“Amerikanske og australske statsobligasjoner, hvilket utgjør om lag halvparten av porteføljen, drev avkastningen, da rentekurven i begge landene flatet ut”, skriver han.

Selv fondets høyrentepapirer oppgis å ha steget bredt, i takt med at investorer ble ivrige i sin jakt på renteavkastning. To spesielle situasjoner som bidro til meravkastning var seniorobligasjoner med sikkerhet i det europeiske parfymeselskapet Douglas, samt høyrenteposisjonen i Simmons Foods. Det siste selskapet rapporterte ifølge forvalteren en bedre enn ventet fjerde kvartal etter en vellykket operasjonell vending, og forbedrede priser for fjærkre i USA.

Videre leverte Jupiter Dynamic Bonds’ gjeldseksponering i vekstmarkeder avkastning, spesielt i selskaps- og statsobligasjoner i India og Russland.

“Vi dro nytte av kvartalets markedsrally for å redusere kredittrisikoen, og porteføljens eksponering innen høyrente er nå nære historiske lavnivåer. Vi økte i visse spesielle situasjoner, inklusive toårige obligasjoner i Peru og Polen i lokal valuta”, skriver Ariel Bezalel.

Forvalteren vurderer disse svært kredittverdige emittentene kommer til å dra nytte av lavere statsrenter i USA (i Perus tilfelle), respektive lave tyske statsrenter (Polen), spesielt da begge kurvene er relativt bratte.

I tillegg til dette har fondet økt eksponeringen mot høyrenteemittenten Topaz Marine, hvor de seniorsikrede obligasjoner forventes å gagnes av en reduksjon i gjelden fremover, samtidig som rentenivået på 8-9 sees som attraktivt.

Invertert rentekurve = resesjon?

Ariel Bezalel konstaterer at debatten er i full gang om hvor pålitelig sammenhengen mellom en invertert rentekurve og en resesjon er, og insisterer på at fenomenets tidligere suksesser i å forutsi resesjoner betyr at investorer ignorerer dette på egen risiko.

“Som et minimum tror vi at det reflekterer hvor sent mange utviklede markeder er i syklusen, hvilket motiverer forsiktighet”, skriver forvalteren, som oppgir at fondsteamet tror at verden strukturelt sett fortsatt dras mot deflasjon.

Forventing om en fortsatt oppbremsing, defensiv holdning

Fondet fortsetter å posisjonere seg defensivt, for en videre oppbremsing i veksten, med den grunnleggende oppfatningen om at verdensøkonomien må kjempe under betydningen av overbelastning og en forverret demografisk profil, spesielt i den utviklede verden.

“Vi har lenge trodd at økt bekymring for global nedgang vil uunngåelig bety slutten på kvantitativ innstramming i USA, og at rentekutt vil komme til å ende opp på agendaen i andre halvdel av 2019”, skriver Ariel Bezalel.

Avslutningsvis drar forvalteren paralleller mellom den nåværende nedgangen i Australias boligmarked og Irlands boligkrasj i 2009, med en banksektor som er sterkt avhengig av utalandske långivere og høy husholdningsgjeld. For å navigere i dette klimaet, er bruket fondet en strategi som balanserer AAA-balanserte amerikanske og australske statsobligasjoner med et utvalg av kortsiktige investeringer med høy avkastning.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER