• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: Utfordrende første kvartal, tror strategi vil lønne seg

(Fonder Direkt) Hvis innhentingen i globale aksjemarkeder i første kvartal var et bear-markedsrally, var det utvilsomt skarpere enn forventet.

Det skriver aksjehedgefondet Jupiter Global Absolute Returns-forvalter James Clunie i en kvartalskommentar.

Som årsaker for oppgangen i aksjemarkedene oppgir James Clunie den amerikanske sentralbankens skift mot en mer dueaktig holdning, økende forventninger til et konstruktivt utfall i handelsforhandlingene i USA og Kina, økonomiske data i Kina som indikerer at bremsingen kan være på vei til å bunne ut, samt et fall i stats- og selskapsobligasjonsrentene, noe som innebærer lavere lånekostnader for blant annet vekstselskaper.

Kompliserte rentesignaler

Forvalteren legger vekt på at obligasjonsmarkedets signaler er mer kompliserte enn at man kan konkludere med at det er på tide å ignorere risikoen og laste opp med vekstaksjer i porteføljen. Angående at den amerikanske rentekurven ble invertert 22. mars, da en toårig statsobligasjon ga en høyere rente enn en tiårig ga, sier han:

“Samtidig som et antall tekniske faktorer kan ha spilt en rolle, er det vanskelig å avvise den historiske relevansen av en invertert rentekurve som et signal på en økonomisk oppbremsing i USA”, skriver James Clunie, som videre mener at det faktumet at investorene igjen er villige til å betale for å holde den tyske 10-åringen, forteller hvor skjør EUs økonomi har blitt.

Førstekvartalets avkastningsskuffelse

Jupiter Global Absolute Return falt 4,6 prosent i første kvartal, noe som er skuffende, ifølge forvalteren, siden Jupiter ofte nevner en nedgang på 4 prosent som en øvre grense for hva en investor kan forvente seg om flere av fondets risikoeksponeringer er hardt rammet. Nedgangen er et tegn på hvor uvanlig og utfordrende kvartalet var, da en del av fondets største risikoeksponeringer slo feil, skriver forvalteren.

Fondets negative beta, på anslagsvis -25 prosent, har medført en motvind, i et kvartal med skarpt stigende børser. Også innretningen på sektorer, land og investeringsstil oppgis å ha vært en belastning. Vekst har gått bedre enn verdi, noe som har hatt en negativ innvirkning på fondet, blant annet oppgang i et antall shortede vekstaksjer med høyt gjeldsnivå, som Transdigm, Nexstar og Tenet. Fondet har også blitt ugunstig påvirket av korte posisjoner i Shake Shack og Wayfair, “der markedet forblir nærsynt fokusert på salgsvekst, til tross for at disse selskapene konsekvent ikke klarer å gi en fornuftig avkastning.”

James Clunie bemerker at det har vært lav interesse for hvilke priser markedet er villig til å betale for risiko og vekst, og at markedet har belønnet kortsiktige volatilitetsstrategier de siste månedene.

Positiv utvikling i den lange boken

Til tross for det utfordrende miljøet for fondet, sies den lange boken å ha produsert noen lysglimt. Forvalteren fremhever beholdningen i Serco, som rapporterte en 36 prosent resultatvekst før skatt i kvartalet.

“Selskapet har vunnet nye kontrakter og ser på av markedet som en verdiaksje med beskjeden vekst, resultatoppgraderinger og positivt momentum. Serco er et eksempel på en “deep value"", mislikt britisk aksje, som til slutt bærer frukt,” skriver James Clunie.

Ellers har fondet hatt nytte av lange posisjoner i de britiske børsnoterte aksjene BP, RBS, Kingfisher og Moneysupermarket.com, samt sterk utviklinger i BHP, Rio Tinto og Newcrest Mining. På den negative siden finner man Centrica, som “forblir en dypt uelsket aksje etter å ha presentert svake til skuffende resultater”, samt IG Group, som falt markert.

Øker korte posisjoner under rally, går long på fall dipper

Forvalteren mener markedsutsiktene på marginen fortsetter å være mer negative enn positive, selv om appetitten for risikofylte aksjer har åpenbart økt. Fondsteamet oppgis fortsatt å ha tro på sin bottom-up-prosess, og vil fortsette å handle etter strategien for å dra nytte av aksjebevegelser, for gradvis å øke korte posisjonene under rally og gå lenger på dipper. Strategien vil favorisere fondet i takt med at markedsregimet bestemmes over tid, mener James Clunie.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER