• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025:Tekniske og fundamentale faktorer taler for fortsatt bra marked

(Fonder Direkt) Første kvartal var overraskende produktivt fra et investorperspektiv, til tross for et middelmådig makroøkonomisk bilde. Den positive utviklingen i kredittmarkedet fortsatte med reduserte spreads, selv om dette var tydeligere i enkelte verdipapirer enn for syntetiske indekser.

Det skriver forvalterne Alain Krief og Olivier Becker, som administrerer det høye avkastningsfondet ODDO BHF Haut Rendement 2025, i en månedsrapport.

Fondet steg med 0,87 prosent i mars, i basisvalutaen euro, noe som betyr at avkastningen i første kvartal landet på 5,51 prosent. I norske kroner var de tilsvarende tallene +0,23 og +3,06 prosent.

  Porteføljen er domineres av selskaper med rating B og BB. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Porteføljen er domineres av selskaper med rating B og BB. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalterne konstaterer at truslene som hang over markedene i løpet av siste kvartal av 2018 i hovedsak ble adressert i løpet av første kvartal.

“Sentralbanker vedtok en mykere posisjon som et svar på risikoen for global økonomisk nedgang, mens de konstruktive fremskrittene i forhandlingene mellom USA og Kina indikerer at en avtale kan være innen rekkevidde i de kommende månedene,” skriver forvalterteamet.

Porteføljeduoens konklusjon er at de økte utsiktene for en tilbakevending til et roligere forretningsklima har gjort det mulig for finansmarkedsdeltakere å planlegge for fremtiden, i stedet for å fokusere for mye på den dystre makroøkonomiske statistikken som har kommet inn i så langt i år.

I mars deltok ODDO BHF Haut Return 2025 i emisjoner fra Schaeffler og Volvo Cars. Samtidig startet fondet en avhendelse av posisjonen i Raffinerie Heide, og tok hjem gevinster og solgte Smurfit Kappa, Virgin Media og DIGI, ifølge rapporten. I tillegg til det skal fondet ha økt i sine eksisterende beholdninger for å holde porteføljen fullt investert.

Alain Krief og Olivier Becker mener at markedet for high yield-markedet bør kunne fortsette å fungere godt, om enn i et roligere tempo. Som årsak nevnes et relativt stille primærmarked (begrenset utvalg av nye emisjoner), imøtekommende sentralbanker, global vekst som stabilisert på et lavere nivå, hovedsakelig i Kina og USA, samt betydelige strømmer som går tilbake til denne aktivaklassen.

«Uansett bør vi være på vakt mot overdreven optimisme og geopolitiske sjokk. Av disse grunnene forblir vi optimistiske, men samtidig aktsomme,» skriver Alain Krief og Olivier Becker.

Fondets ti største utstedere per 31. mars. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondets ti største utstedere per 31. mars. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.