• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: Kjøpt Abbott Labs, Edwards, Nike og Mcdonald's

(Fonder Direkt) Globale aksjemarkeder har hatt en sterk oppgang siden starten av året, og det første kvartalet var ett av de sterkeste på et tiår.

Det skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen, som forvalter aksjefondet Skagen Global, i en kvartalsrapport.

Skagen Global steg med 1,0 prosent i mars sett i basisvalutaen norske kroner, og steg 10 prosent i første kvartal.

Beste og svakeste porteføljebidrag under første kvartal. (Kilde: Skagen Fondene)

Beste og svakeste porteføljebidrag under første kvartal. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets tre beste beholdninger sett til absolutt avkastning i det første kvartalet var DSV, Accenture og Microsoft. Det danske fraktselskapet DSV oppgis å fortsatt levere på linje med fondets investeringsstrategi. Mot slutten av kvartalet var klart at en avtale om oppkjøp av konkurrenten Panalpina var nådd, og selv om forvalterne vanligvis er skeptiske til kjøp av større bedrifter, har de full tillit til ledelsen i DSV.

Kvartalets verste avkastningsbidrag kom fra Nissan Chemical, Hiscox og Medtronic. For Nissan Chemical mener forvalterne at den svake utviklingen kan skyldes makroøkonomiske faktorer, siden kvartalsrapporten ikke inneholdt noen betydelige negative overraskelser. Hiscox har hatt tap for andre år på rad som følge av orkaner, branner og tyfoner. Dette er imidlertid noe forvalterne mener er en del av volatiliteten når de investerer i forsikringsselskaper, og selskapet vil fortsatt være en av de fem største beholdningene i porteføljen.

Fire selskaper inn og seks ut under kvartalet

I løpet av første kvartal kjøpte fondet andeler i Abbott Laboratories, Edwards Life Sciences, Nike og McDonald’s.

“Vær oppmerksom på at de to nye beholdningene i Abbott Laboratories og Edwards Life Sciences gjenspeiler Skagens Globals langsiktige parnerskapsmentalitet, hvor vi prøver å investere i undervurderte selskaper som forvaltes med sikte på langsiktig suksess, ikke bare de neste kvaratalsresultater”, skriver forvalterduoen.

Nike er sett på av forvalterne som undervurdert da aksjeprisen ikke fullt ut reflekterer kombinasjonen av et ekstremt sterkt varemerke, samt den globale helseutviklingen. For McDonalds er det selskapets franchise-modell som forvalterne ser attraktiv ut. Ved å brukes andres penger kan selskapet vokse, noe som igjen resulterer i et morselskapet har få eiendeler, men gir høy avkastning på sysselsatt kapital, legger Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Med tanke på salg i porteføljen var det seks selskaper som gikk ut av porteføljen. Blant disse var Dollar General, Sony og Waters som alle nærmet seg, eller steg over, fondets kursmål. Chubb, 3M og CMS Energy ble også solgt.

Porteføljen fortsatt attraktiv verdsatt

Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen peker på et fortsatt fokus på “bottom-up stock-picking” og anvendelse av fondets mandat til å søke undervurderte selskaper med robust økonomi, sterk konkurranseevne og ledelse som er fornuftige kapitalallokatorer. Porteføljen forblir attraktivt verdsatt, konkluderer porteføljeforvalterne.

Skagen Globals 10 største beholdninger ved utgangen av første kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Globals 10 største beholdninger ved utgangen av første kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER