ODDO BHF Avenir Europe: Minsket uro ga sterkt første kvartal

(Fonder Direkt) De uromomentene som tynget aksjeindeksen i fjerde kvartal 2018: risiko for nedbremsing i den globale økonomien og handelskrig mellom USA og Kina, har mer eller mindre forsvunnet. Følgen har blitt at første kvartal 2019 er ett av aksjemarkedenes sterkeste på ett tiår.

Den slutningen gjør aksjefondet ODDO BHF Avenir Europes forvaltere Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard i en månedsrapport.

DDO BHF Avenir Europe noterte en oppgang på 0,6 prosent i mars i basisvalutaen euro, noe som var litt bak sammenligningsindeksen (MSCI Europe SMID NR EUR), som økte 1,2 prosent.

Fondets avkastning har siden årsskiftet vært 12,5 prosent pr 31. mars, mens referanseindeksen er +13,7 prosent. Målt i norske kroner var fondet uendret i mars og økte med 9,9 prosent i første kvartal.

Lettet makrouro

Det er den reduserte makroøkonomiske uroen som driver kursoppgangen, ifølge fondsforvaltere. I januar annonserte Fed at ytterligere rentehevinger blir stoppet, og Den europeiske sentralbanken fulgte med samme melding noen uker senere. Bekymringer både for handelsavtaler mellom USA og Kina og for brexit ser også ut til å ha bremset opp, skriver forvalterne. Som et resultat har investorene fått mulighet til å se fremover, og verdens børsindekser har nå historisk høye nivåer.

ODDO BHF Avenir Europe rapporterer at alle sektorer er opp i år, og at de fleste også har steget tosifret. Bare fire sektorer måtte tåle ensifret oppgang i kvartalet: bank, telekom, media og reise og fritid.

Fondets største geografiske eksponering er mot Frankrike med 33,7 prosent, etterfulgt av Storbritannia (13,3), Tyskland (11,3), Sverige (7,4) og Danmark (6,7). Sammenlignet med indeksen har porteføljen overvekt til helse og næringsliv, mens undervekt er hovedsakelig innen bank og forsikring, forbruksvarer og varer.

Over fondets ti største posisjoner pr 31. mars. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

236

Ved utgangen av mars hadde fondet 44 beholdninger, med størst vekt i Mtu Aero Motors og Safran, begge er virksomheter innen luftfartsindustrien, etterfulgt av høreapparat og hodetelefonprodusent Gn Store Nord, dekkprodusent Michelin (Cgde) og helse- og helsevesenet Icon.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER