• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Insight:Opprettholder doblingspotensialet fra årsskiftet

(Fonder Direkt) Solide selskapsrapporter for fjerde kvartal på tvers av hele porteføljen drev aktivistskyggefondet Skagen Insights avkastning i første kvartal 2019.

Det skriver fondsforvalteren Tomas Johansson i en kvartalsrapport, der han kunngjør at den positive utviklingen i porteføljen er i tråd med Skagens forventning om at selskapene over tid vil lukke deres “prestasjonsgap”.

Fondet var ned 0,6 prosent i mars i basisvalutaen norske kroner, men økte likevel med 16,5 prosent for første kvartal som helhet.

“Utviklingen i senere tid bør gi fortsatt sterk avkastning (gitt fravær av nye eksterne sjokk), da det absolutte flertallet av selskapene våre fortsatt er dypt misforstått og undervurdert av markedet, sier Tomas Johansson.

Fondets beste og verste porteføljebidrag under første kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste og verste porteføljebidrag under første kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Insights klart beste beholdning hittil i år er teknologibedriften Diebold Nixdorf. Forvalteren forklarer at aksjen var fondets største negative bidragsyter i fjor, men at den 1. april i dollar hadde økt 380 prosent fra bunnen rundt julen, noe som gjør Diebold Nixdorf til en av de beste aksjene i det amerikanske markedet siden årsskiftet. Tomas Johansson skriver at Skagen så sent som for tre måneder hadde et kursmål på aksjen som tilsvarer fire ganger prisen på aksjen på den tiden, og at Insight valgte å selge flertallet av aksjene nå når aksjen har nærmet seg dette kursmålet.

Det nest beste porteføljebidraget i første kvartal kom fra Teikoku Sen-I, som nevnes som en av fondets favorittselskaper i Japan. Selskapet sier å være under press fra aksjonærere for å forbedre kapitalallokeringsstrategien.

“Teikoku er et godt selskap i henhold til de fleste mål, men har blitt tynget av deres massivt overkapitaliserte balanse”, forklarer forvalteren.

Fondets mest negative porteføljebidrag siden årsskiftet har vært det tyske industrikonglomeratet Thyssen Krupp. Tomas Johansson forteller at Skagen mener at selskapets nåværende markedsverdi ikke samsvarer med virkeligheten, og at utviklingen i Thyssen Krupp ses som veldig oppmuntrende. Investeringen sies å være laget med høy overbevisning, i et selskap hvor aktivister spiller en sentral rolle for å omforme selskapets struktur til å bli mindre komplekse, samtidig som aksjonærverdier kan frigjøres.

“Det etterstår fortsatt at markedet vil begynne å sette pris på størrelsen på verdiskapningen vi til slutt forventer. Vi er tålmodige investorer i slike situasjoner, der det er klart ting går i riktig retning”, skriver Tomas Johansson.

Skjulte verdier i Japan

Med et blikk mot neste påpeker forvalteren endret japansk eierstyring som en av de mest interessante investeringstemaene. Han mener det er en reell mulighet for at dette vil gjøre de japanske selskapene mer konkurransedyktige, særlig når det gjelder kapitalallokering, og at skjulte verdier kan låses opp for aksjonærene.

“Aktivister har en viktig rolle å spille her. Når vi ser på Japan i dag, ser vi at mange selskaper handler rundt verdivurderinger som ikke virker fornuftige for oss verdiinvestorer”, skriver Tomas Johansson, som mener Pasona Group er et eksempel. Selskapet er Japans tredje største bemanningsfirma og, ifølge forvalteren, handles utrolig nok til en implisitt massiv negativ verdi, siden markedsverdien tilnærmet faller under verdien av et av Pasonas børsnoterte datterselskaper.

Stort verdipotensial i hele porteføljen

I begynnelsen av året uttalte Skagen at Insight fondet hadde potensialet til å doble seg i verdi over to eller tre år, da markedene stabiliserte seg. Utviklingen i første kvartal sies å være et skritt i den retning, og Tomas Johansson skriver at 2019 har potensial til å bli et veldig spennende år for fondet. Forvalteren ser, til tross for oppgangen hittil i år, stor verdipotensial over hele porteføljen, da mange av beholdningene tidligere ble handlet ned på grunn av nervøse kortsiktige investorer snarere enn forverrede fundamentalt grunnlag.

Skagen Insight 10 største beholdninger pr 31. mars. Porteføljen består av 31 aksjer totalt, og den største landseksponeringen er i Japan, USA, Tyskland, Italia og Sverige. (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Insight 10 største beholdninger pr 31. mars. Porteføljen består av 31 aksjer totalt, og den største landseksponeringen er i Japan, USA, Tyskland, Italia og Sverige. (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER