• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: Første kvartal beste kvartal siden lansering

(Fonder Direkt) Det globale aksjefondet Skagen Focus leverte sin sterkeste avkastning på kvartalsbasis hittil i første kvartal 2019, da aksjemarkedet steg til tross for signaler om økonomisk svakhet.

Det fremgår av fondets kvartalsrapport, der den amerikanske sentralbanken Federal Reserves beslutning om å stoppe renteoppgangen pekes ut som den muligens viktigste faktoren i aksjemarkedets oppgang så langt i år.

I mars var Skagen Focus uendret, men steg med 11,6 prosent i første kvartal.

Porteføljeforvalterne Jonas Edholm og David Harris mener de fortsatt ser veldig interessante investeringsmuligheter i ignorerte og glemte deler av verden, som har havnet i skyggen av det amerikanske markedet hvor verdivurderingene i økende grad ser høye ut.

Det japanske konglomeratet Hitachi og kanadisk tømmerprodusent West Fraser Timber er fremhevet som to attraktivt prisede selskaper, som Skagen Focus har posisjonert seg i under første kvartal.

Fondets beste og verste bidragsytere til avkastning i første kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste og verste bidragsytere til avkastning i første kvartal 2019. (Kilde: Skagen Fondene)

Kyllingoppdretteren Pilgrim’s Pride var i toppen av fondets beste bidragsytere i kvartalet, som ifølge forvalterne kan tilskrives markedsforventning om positiv utvikling i prissyklusen for kylling. I tillegg ser sannsynligheten ut til at Kina vil overveie å importere kylling fra USA, skriver forvalterne, som tror at Pilgrim’s Pride dessuten kan se en positiv strukturell endring når morselskapet går videre med planene om å skulle USAs virksomhet.

Når det kommer til det japanske teknologikonglomeratet Softbank, som også var en klar bidragsyter, påpeker Jonas Edholm og David Harris at et uventet annonsert tilbakekjøpsprogram fremhever aksjens potensielle undervurdering.

“Softbank hevder at netto eiendeler er verdt omtrent dobbelt så mye som dagens markedsverdi. Aksjen steg kraftig på nyhetene om tilbakekjøp, og da reduserte vi vår posisjon”, skriver forvalterne.

Beholdningen i det japanske bemanningsselskapet Pasona bidro også til avkastningen i kvartalet, etter at selskapet slapp etter det forvalterne mener var en sterk halvårsrapport. Til tross for oppgangen, bør det være mye mer å hente, da Pasonas eierandel i selskapet Benefit One utgjør mer enn dobbelt av Pasonas børsverdi. Dette resulterer i en absurd verdsettelse av gjenværende virksomhet, sier Jonas Edholm og David Harris, som legger til at forskjellen mellom verdien av aksjebeholdningen i Benefit One og selskapets totale verdi aldri har vært høyere.

“Vi tror at det er en mulighet for selskapet å øke sine nåværende deprimerte marginer i områdene utenfor Benefit One til tilsvarende nivåer som konkurrentene, noe som også vil støtte en sterk reprising av aksjen”, fastslår forvalterduoen.

Videre i Japan så tok Skagen Focus en posisjon i Hitachi i kvartalet, som sier å være i ferd med å skalere ned konglomeratstrukturen for å krystallisere verdien til aksjonærene.

Videre har fondet fortsatt å øke sin posisjon i det australske kobber- og gullgruveselskapet OZ Minerals. Forvalterne nevner at selskapet vil ta det nye produksjonsområdet Carrapateena i drift mot årets slutt, og de anser at OZ-aksjen har en attraktiv risiko/avkastningsprofil.

China Unicorn er et annet selskap fondet har økt sin andel i. Porteføljeteamet ser en rekke katalysatorer for den kinesiske mobiloperatørens aksje de neste to til tre årene. Disse inkluderer økt internettomsetning i industrien, redusert gjeld i kombinasjon med kontantstrømgenerering og potensial for sammenslåing med China Telefon, da den kinesiske regjeringen ønsker å fremskynde utviklingen innen 5G og muligens slå sammen faste nettverk.

  Skagen Focus ti største beholdninger pr 31. mars. Porteføljen har totalt 34 aksjer. Fondet har sine fem største landsvekter i USA (23 prosent), Japan (21,9), Canada (9,5), Italia (6,2), samt Tyskland (5,7). (Kilde: Skagen Fondene)

Skagen Focus ti største beholdninger pr 31. mars. Porteføljen har totalt 34 aksjer. Fondet har sine fem største landsvekter i USA (23 prosent), Japan (21,9), Canada (9,5), Italia (6,2), samt Tyskland (5,7). (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.