Swedbank Robur: Lanserer nytt globalt fond med nordisk fokus

OSLO (Fondene TDN Direkt) Kapitalforvalteren Swedbank Robur lanserer et nytt fond kalt Swedbank Robur Focus. Det er et globalt aksjefond med nordisk fokus som kommer til å være åpent for investeringer hvert kvartal.

Det skriver Swedbank Robur i en pressemelding.

Administrasjonsgebyret er satt til 1,5 prosent og har startdato 8. oktober. Den første tegningsperioden er 3-28 september, og startbeløpet for å investere er minst 100 000.

Henrik Carlman og Johan Strand skal styre fondet, som i tillegg til nordisk fokus vil fokusere mer på eierledede, unoterte og utskilte selskaper. Det som er vanlig for disse tre kategoriene, er ifølge forvalterne at de historisk har hatt overlegen lønnsomhet, oppnådd av ulike grunner:

“Unoterte selskaper er interessante fordi det har blitt klart de siste årene at en økende del av selskapets verdiskaping foregår de siste årene før børsnoteringen. Vanligvis når selskapene går over terskelen til lønnsomhet, er det samtidig som de er i en sterk vekstfase. Eierledede selskaper har som gruppe lykkes bedre med sine investeringer, noe som fører til overlegen lønnsomhet og vekst over tid. Når det gjelder utskilte selskaper, er det et selskap som opprettes med en oppdeling av et selskap. De får ofte en bedre mulighet til å fokusere og skjerpe forretningsmodellen, bli mer effektiv og lønnsom, mens de har en lavere base å vokse fra, “skriver de i pressemeldingen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER