Allokering:Nordea høyner europeiske aksjer til overvekt

(Fonder Direkt) Nordea høyner europeiske aksjer til overvekt fra tidligere nøytral i sin globale allokeringsstrategi for april.

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

“Investorer er for pessimistiske og vi regner med at de fundamentale forholdene vil stabilisere seg, og at regionen blir riktig priset,” skriver banken, ifølge Bloomberg News.

Samtidig senker banken Japan til undervekt, da landet er “uinspirerende” på samtlige parametere, særlig med hensyn til resultatvekst.

Blant sektorer har banken en mer defensiv posisjon og senker industri til undervekt på bakgrunnen av en svakere konjunktursyklus og øker forbruksvarer til nøytral.

Banken opprettholder en nøytral holdning til rentepapirer og venter en beskjeden avkastning på obligasjoner i 2019.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER