• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen: Fond med britiske beholdninger forbedret på Brexit

(Fonder Direkt) De to aksjefondene Skagen Global og Skagen Insight er godt rustet innenfor Brexit, til tross for eksponering mot Storbritannia. En av fordelene med å være verdiinvestorer er at man kan dra nytte av muligheter ved eventuell markedsturbulens.

Det skriver Skagen i et innlegg på sin hjemmeside.

Til tross for den voksende politiske panikken har Skagen fortsatt å være selskapsfokusert, for å kunne forstå de underliggende drivkreftene vi forventer, og som vil generere en langsiktig verdi for kundene, skriver fondsforvalteren.

Skagen skriver at de ser på usikkerheten rundt Brexit på samme måte som andre “kjente usikkerheter”, og forklarer at dette innebærer å vurdere i hvilken grad risikoen kan styres og minimeres, og hvor stor samlet trussel disse representerer for porteføljene.

Største britiske porteføljevekting i Skagen Global

Av fondets midler er Skagen Global den som har den største britiske eksponeringen: 13 prosent av fondets kapital er delt mellom beholdninger: Hiscox (4,9 prosent, Beazley (4,8) og RELX (3,3). Forvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen tror spesielt på de to førstnevnte, som begge er skadeforsikringsselskaper. Siden kjernen i selskapenes arbeid består i å vurdere risiko, betraktes de begge godt for å håndtere ulike mulige scenarioer forbundet med Brexit.

“Vi er klar for Brexit, selv om politikere ikke er det”, har Hiscox administrerende direktør skrevet i selskapets årsrapport, som ble publisert i slutten av februar.

Selskapet opererer over hele verden, med om lag 18 prosent av omsetningen i Storbritannia og 12 prosent i resten av Vest-Europa, med totale premiekostnader på 3,8 milliarder dollar i 2018 og en bruttofortjeneste på 137 milliarder, ifølge Skagen.

I denne sammenheng kan de 15 millioner dollar som Hiscox har brukt på “strukturell beredskap til Brexit” bli sett på som en fornuftig investering, sier fondsforvalteren, med henvisning til selskapets årsrapport.

Som en del av forberedelsene til Brexit, har både Hiscox og Beazley etablert europeiske filialer for å fortsette virksomheten i Europa. For å sikre risiko i EØS vil Lloyds bli brukt i Brussel, i stedet for Lloyds i London.

“Skagen Global møtte nylig deres ledelse og tror at de langsiktige investeringene i begge selskapene forblir attraktive, uavhengig av kortsiktige svingninger i markedet”, skriver fondsforvalteren om Hiscox og Beazley.

RELX flytter sitt hovedkontor til Storbritannia til tross for Brexit

Forlagsgruppen RELX, som tidligere gikk under navnet Reed Elsevier, har en samlet omsetning på 7,5 milliarder pund. Omtrent en fjerdedel av disse inntektene kommer fra Europa, hvorav 7 prosent er fra Storbritannia. Selskapet er børsnotert i både London og Amsterdam og valgte i fjor, til tross for Brexit, å flytte sitt hovedkontor til Storbritannia, ifølge Skagen. Finansdirektør Nick Luff i RELX har nylig sagt i et intervju at han “forventer bare noen få problemer med Brexit”.

Aktivistskyggefondet Skagen Insight har 3,4 prosent av kapital investert i den London-noterte styrkedrikkprodusenten Stock Spirits. Imidlertid er inntekten i Storbritannia ubetydelig, da 90 prosent av salget er i Polen, Tsjekkia og Italia, ifølge Skagen. Stock Spirits sies å ha gjennomført en fullstendig risikovurdering av Brexit-effekten, med hensyn til effekten på handel, skatter, mennesker, økonomi og finans. Konklusjonen førte til at trusselen mot selskapet i forbindelse med Brexit ikke eksisterte.

Potensialet i britiske bedrifter veier opp for Brexit-risiko

Skagen forklarer i en sammenfattende kommentar at porteføljeforvalterne, med tanke på potensialet i de britiske aksjene, er komfortable med mulige brexit-scenarioer, men fortsetter å overvåke situasjonen i Storbritannia og virkningen som Brexit kan få på bedriftene.

“I tillegg til å ikke måtte forutse politiske handlinger for å generere avkastning, er en av de store fordelene for oss som bottom up- og verdiinvestorer at vi vil være klare til å utnytte potensielle selskapsspesifikke muligheter under markedsturbulens knyttet til Brexit”, konkluderer fondsforvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER