• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Gl Abs Right: Motgang på flere nivåer i februar, holder fast ved at bjørnmarkedet er på vei.

(Fonder Direkt) I en relativt rolig måned med oppgang på aksjemarkedene var forholdene uventet utfordrende for aksjefondet Jupiter Global Absolute Return.

Det skriver fondsforvalter James Clunie i en månedsrapport for fondet.

Fondet falt 3,2 prosent i februar i basisvalutaen euro. For januar og februar noteres dermed -3,4 prosent. Regnet i norske kroner falt fondet 2,5 prosent i februar, og noterer -5,0 prosent for årets to første måneder.

Da fondet har en netto negativ beta på om lag 25 prosent, var det et tap å forvente gitt et stigende marked, ifølge James Clunie, som imidlertid meddeler at det var flere risikofaktorer som slo feil i løpet av måneden. Fondets sektorseksponeringer, som for eksempel shortsalg i teknologi, industri og forbruksaksjer, ga en sterk motvekt. Samtidig medførte fondets valg av land (kort i USA, lang i Storbritannia, Japan og Russland) og investeringsstil (lang verdi, kort vekst) også motgang.

“Porteføljens lang-volatilitet-basis var et ytterligere hinder, da fondet hadde en rekke risikofylte aksjer kort: Ball Corp, Tenet Healthcare, Transdigm og Nexstar, som generelt trives i det vi anser har vært et bjørnmarkedsrally,” skriver James Clunie.

Tøff periode for kvantumsinvestorer

Forvalteren forklarer at Jupiter Global Absolute Return ikke er en kvantumsforvalter i selv, men bruker kvanteelementer i analysen, og at disse elementene generelt har hatt det tøft de siste månedene. Kvantumforvaltere på tvers av markedet har hatt en vanskelig tid, da faktor- og risikopremieporteføljer, som typisk er basert på “hva som fungerer i markedet”, utviklet seg negativt i løpet av det siste året, ifølge James Clunie. Forvalteren mener at to viktige faktorer for kvanteinvestorer, nemlig rask vekst i eiendeler og samt tungt shortede aksjer, mislyktes i forrige måned, og har gjort det en stund. Rask veskt i eiendeler ble belønnet av markedet, hvilket vanligvis ikke er tilfelle. Samtidig ser det ut til at fond har dekket korte posisjoner i aksjer som Jupiter Global Absolute Return shortet, som har bidratt til styrking av disse aksjene, legger til James Clunie.

“Selskapet Wayfair, som går med tap men har høy salgsvekst, er et eksempel på denne dynamikken. Selskapets siste resultat var middelmådig, med økende tap og en vedvarende svak balanse. Likevel ser markedet Wayfair som bransjeleder innen nettmøbler, og har som følge av det fokusert på veksthastigheten. Til tross for de dårlige resultatene har aksjen økt med 27 prosent, en økning som er styrket av dekkede shortposisjoner. Som et av fondets største shortinger har denne bevegelsen trukket ned avkastningen,” sier James Clunie.

Fondet har imidlertid dratt nytte av sin korte posisjon i Kraft Heinz, som har falt fra 90 dollar, der fondet først shortet aksjen til litt over 30 dollar i slutten av februar, ifølge forvalteren.

Serco levert i den lange boken

I den lange porteføljen fortsatte beholdning i Serco å stige i februar, etter å ha sluppet en rapport som inneholdt en 36 prosent økning i resultat før skatt.

“Etter å ha nylig vunnet noen kontrakter har Serco steget kraftig, for det meste fordi det er en verdiaksje med beskjeden vekst, fortjenesteoppgraderinger og positivt momentum. Serco er et eksempel på “dyp verdi” og er en upopulær britisk aksje, som til slutt kommer”, skriver James Clunie.

Videre oppgis porteføljen å ha hatt fordeler i de britiske børsnoterte selskapene BP, RBS, Kingfisher og Moneysupermarket.com. Langsiktige eiendeler som hadde negativ innvirkning på avkastningen i løpet av måneden, var Centrica, Fresnillo og Burford Capital.

Ikke fornøyd, men tror strategien vil lønne seg

James Clunie meddeler at fondslaget er misfornøyd med omfanget av nedgangen i februar, men fortsetter å se markedsregimet lene seg mot det negative. Fondet har fortsatt tillit til sin “nedenfra og opp-prosess” og å holde fast ved sin strategi. Dette handler om å utnytte aksjebevegelser for gradvis øke shortposisjonene under rallyet, samt øke de lange posisjonene når det går ned. James Clunie forklarer at fondet mener at denne tilnærmingen vil være til fordel for fondet da “bjørnemarkedsregimet” utvikler seg over tid.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER