• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +1,5% i februar, Wirecard sinket

(Fonder Direkt) De europeiske aksjemarkedene fortsatte den brede oppgangen i februar, som begynte i begynnelsen av året. Til tross for uro knyttet til svakere økonomisk vekst fant markedene støtte fra Federal Reserve’s duete kommentarer og positive utviklinger i handelsforhandlinger mellom USA og Kina.

Den formidler aksjefondet Jupiter European Growths forvalter Alexander Darwall i en månedlig kommentar. Fondet har underprestert sin referanseindeks (FTSE World Europe) i februar (1,5 prosent mot 4,1 prosent), og forvalteren mener at utviklingen er best forklart ved å henvise til individuelle aksjer i porteføljen. Det digitale betalingsselskapet Wirecard og den tyske utvekslingsoperatøren Deutsche Boerse er rapportert å ha bidratt til hovedsakelig den relative underpresteringen. Målt i norske kroner returnerte fondet 2,2 prosent i februar, og gir en avkastning på 8,0 prosent i årets to første måneder.

Fortsatt tøft for Wirecard

Betalingsselskapets Wirecards aksje falt etter at en journalist rapporterte om “alvorlige uregelmessigheter” i selskapet, skriver Alexander Darwall, og legger til at utfallet av en undersøkelse av et eksternt advokatfirma av Wirecard forventes snart.

For Deutsche Boerse var det guidingen om fremtidige inntekter for 2019 som fikk aksjen til å falle, sier fondsforvalteren. Ifølge Alexander Darwall forutser de at inntektene for 2019 kan ende opp i den nedre delen av deres 10-15 prosent intervallveiledning, mens tallet for 2018 endte med 18 prosent.

Blant de positive bidragsyterne for måneden er Dassault Systèmes, Biomerieux, Grenke og Edenred. Dassault Systèmes aksje fikk en ekstra oppgang etter sterk inntjening ble rapportert i fjerde kvartal og Edenred steg etter en årsrapport som viste sterk salgsvekst, rapporterer lederen.

Holder seg til etablert strategi

“Selv om europeiske selskaper med eksponering mot USA vanligvis har hatt nytte av de senkede amerikanske rentene, er vi fortsatt oppmerksom når vi vurderer europeiske selskaper med global virksomhet, hvor det kan være vanskeligere å sikre at avdelinger alltid holder selskapets beste i tankene”, sier forvalteren.

Fondforvalteren informerer om at fondet typisk unngår selskaper med politisk risiko, selskaper med fokuserte markeder og selskaper med høy gjeldsgrad. I stedet fokuserer fondet på selskaper med fleksible forsyningskjeder og eiendeler. Ifølge Alexander Darwall holder fondet seg til den utarbeidede strategien for å forsøke å unngå utfordringer og finne muligheter.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER